Woodhouse Paradise -ideakilpailussa edelläkävijöitä ja yritystoiminnasta kiinnostuneita mukana

Vanha Varkaus -alueelle on muodostumassa eri toimijoiden verkosto, joka mahdollistaa yritysyhteistyön toimialarajojen yli.

Vanha Varkaus – Uusi suunta -hankkeen Woodhouse Paradise -nimeä kantavan ideakilpailun ideatuotantovaihe saatettiin päätökseen tiistaina 24.8. pidetyssä työpajassa. Se kokosi yhteen pienyrittäjien lisäksi myös isomman luokan toimijoita ja innovaattoreita.

Työpajassa koottiin ideoita neljän teeman ympärillä: puuteknologian showroom, matkailun innovaatiokampus, suomalaisen ruoan elämyskeskus sekä vapaat ideat ja ehdotukset.

Seuraavaksi ideakilpailun toteuttaja Ideascout Oy analysoi kaikkien kolmen työpajan sekä Clubhouse-keskustelujen tuotokset ja muokkaa niistä ideakilpailun teemat. Teemoista kiinnostuneet kootaan yhteen Warkaus-kiltoihin, joihin pääsevät siis ideatyöpajoissa olleet, mutta myös uudet kontaktit, jotka innostuvat teemoista.

Kilpailuun ehtivät mukaan vielä uudet toimijat ja teemat syyskuun aikana, riippumatta osallistumisesta aiempiin ideatyöpajoihin.

Ideascout käynnistää Kiltojen työskentelyn ja omatoimisen kilpailutöiden kehityksen. Killat toimittavat kilpailutyönsä arviointiraadille 30.9.2021 mennessä.

Kilpailussa haetaan toimijoilta pysyviä ratkaisuja kiinteistöjen käytölle joko uusien käyttömuotojen tai yrittäjyyden ja matkailun näkökulmasta. Jätettyjen kilpailutöiden perusteella arvosteluraadit valitsevat voittajat liiketoimintasparraukseen.

Liiketoimintasparraus tähtää varsinaiseen kiinteistöjen hyödyntämiseen ja se toteutetaan kahdessa osassa, ensimmäinen osa syksyllä 2021 ja toinen osa alkuvuodesta 2022. Osa kiinteistöistä vapautuu käyttöön syksyn 2021 aikana ja osa vuoden 2022 puolella. Sparrauksen jälkeen ehdokkaat neuvottelevat tarkemmin teknisestä, taloudellisesta ja muusta käytännön toteuttamisesta. Tämän jälkeen osapuolet allekirjoittavat sopimuksen kiinteistöjen myynnistä tai vuokrauksesta.

Hankkeesta

Vanha Varkaus – Uusi suunta -hanke käynnistää Vanhan Varkauden alueen uuden tulemisen liiketoiminta-alustana, matkailukohteena sekä asumisen ja työskentelyn ympäristönä. Hankkeessa alueelle tavoitellaan uutta, kansainvälisesti kiinnostavaa ja teolliseen kulttuuriperintöön liittyvää matkailukohdetta. Hankkeen painopisteinä ovat alueen yrittäjyyden toimintaympäristön kehittäminen ja samalla kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden tilojen ja rakennusten käyttömahdollisuuksien parantaminen. Kaksivuotinen hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) sekä Varkauden kaupungilta, Varkauden seurakunnalta sekä yksityisiltä rahoittajilta.

Jätä kommentti