Kari Rajamäellä eriävä mielipide kaupunginhallituksessa

Varkauden kaupunginhallituksen kokouksessa maanantaina 29.3.2021, käsiteltäessä pykälää 88, otsikolla ”Virheellinen menettely luottamustoimessa”, kaupunginhallituksen jäsen, valtiopäiväneuvos Kari Rajamäki (sd) jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

Kari Rajamäki vastusti voimakkaasti perusteetonta Jaakko Ikosen  (sd) painostamista ja  kuulemisen järjestämistä. Ikosta kohtaan ei ole esitetty yhtään konkreettista syytä, minkä vuoksi hänen kuulemisensa tulisi järjestää Varkauden kaupungin Keski-Savon Teollisuuskylä Oy:tä koskevassa asiassa. Kaupunginhallituksen ja konsernijaoston jäsen Kari Tyrväinen (kok) poistui kesken kaupunginhallituksen kokouksesta ja ei näin osallistunut äänestykseen. Tyrväisen tilalle ei kutsuttu varajäsentä.

Kaupunginjohtaja Hannu Tsupari ei osallistunut hänen viimeiseen kaupunginhallituksen kokoukseensa. Seuraavassa kaupunginhallituksen kokouksessa on virallisesti Hannu Tsuparin tilalla vt. kaupunginjohtaja Joonas Hänninen.

Ohessa julkaisemme Kari Rajamäen maanantaina 29.3.2021 kaupunginhallituksessa jättämän eriävän mielipiteen sanatarkasti.

”Kaupunginjohtajan ja aiemman ja osin nykyisen teollisuuskylän johdon erityisesti kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Risto Husun ja kokoomuksen sekä WL:n mielikuvilla on luotu konsernijaoston puheenjohtaja Jaakko Ikosesta kuva, mikä ei vastaa todellisuutta ja on  selkeätä maalittamista.

Konsernijaoston kokouksessa 21.10. vakavan teollisuuskylän toimintaa koskevan uhan perusteella esitin erityistilintarkastusta, jotta omistajille saadaan kuva siitä, miksi nykyinen tilanne on syntynyt, mihin toimenpiteisiin tulee ryhtyä ja ryhdytään ja miten vastaisuudessa voidaan välttää nyt mahdollisesti tehdyt virheelliset arviot. Kyseessä on akkutehtaan konkurssipesän ja sen vaikutusten hallinta sekä mahdollisten toimivaltuuksien ristiriidat. Varkautelaisille veronmaksajille aiheutuvan riskin kaikinpuoliseksi selvittämiseksi jaosto yksimielisesti hyväksyi tarvittavan erityistilintarkastuksen. Kyseessä on ollut miljoonien eurojen kustannusten koituminen veronmaksajille tilanteessa, jossa on varmistettava kaupungin taloudellinen toimintakyky sosiaalisen kriisin vallitessa.

Kokouksen jälkeen puheenjohtajan ja hallintojohtajan sihteerinä tekemässä pöytäkirjassa puuttui tehty päätös erityistilintarkastuksesta ja pöytäkirjantarkastajana huomautin siitä välittömästi. Puheenjohtaja ja sihteeri korjasivat asian ja allekirjoitin sen kokouksen kulun mukaisena. Kokoomuksen jäsen Mervi Pietinen ei suostunut virhekirjausta korjaamaan. Kaupunginjohtaja kutsui kokouksen koolle esittäen hyväksyttäväksi pöytäkirjan ilman erityistilintarkastusta. Puheenjohtaja esti hallintosäännön ja lain vastaisen kokouksen pitämisen, jonka myös oikeusasiamies on selkeästi todennut. Tsuparin kutsuma kokous olisi ollut menettelyvirhe ja johtanut tehtyjen päätösten kumoamiseen.

Puheenjohtaja kutsui asiallisesti koolle kokouksen, jossa kokoomuksen Pietinen ja aiemmin kokouksessa tilintarkastusta kannattanut Kari Tyrväinen ajoi siis pöytäkirjan muuttamista. Konsernijaosto lain mukaisesti äänesti ja hyväksyi pöytäkirjan kokouksen kulun mukaisesti Ikosen, Rajamäen ja Eine Tuomelan äänin 3-2.

Tämän johdosta välittömästi käynnistettiin toimet erityistilintarkastuksen kumoamiseksi ja konsernijaoston valvontavastuuta korostaneiden jäsenten erottamiseksi.

Henkilökohtaisesti haluan todeta, että vastuullisissa ja eritasoisissa yhteiskunnallisissa tehtävissä edelleen toimivana en aiemmin ole kohdannut tilannetta, jossa väitettäisiin, etten tietäisi mitä kokouksessa olen esittänyt ja mitä kokouksessa olemme päättäneet.

Päätöksenteon ja hyvän hallinnon osalta asia on parhaillaan Aluehallintoviraston käsittelyssä (AVI).

On menettelytavaltaan äärimmäistä, että puheenjohtajan kokousmenettelystä pyritään saman aikaan luomaan virkarikosta tilanteessa, jossa kaikki hänen toimensa on suoritettu asianmukaisella tavalla lain mukaan. Mainittakoon, että konsernijaosto paineesta huolimatta päätti vielä 29.1.2021 viimeisessä kokouksessaan äänin 3-2 kokoomuksen vastustaessa erityistilintarkastuksen tarpeesta.

”Pöytäkirja-sotkuilla” pyritään viemään huomio pois olennaisesta eli teollisuuskylään ja akkutehtaan konkurssiin liittyvien toimenpiteiden selvittämisestä. Kuntayhtiöiden yleistyessä ne eivät saa muodostaa omaa suljettua maailmaansa. Omistajaohjaukseen on osallistuttava tehokkaammin, jotta kaupunkilaisten omistamat yhtiöt eivät siirry päätöksenteon keskiöstä ulottumattomiin ja ihmisten käsistä. Tämä vaatii parempaa avoimuutta ja tehokasta konserniyhtiöihin liittyvää valvontavastuuta.”

Jätä kommentti