Woikoski ja turvallisuus valtuuston kyselytunnilla

Varkauden kaupunginvaltuuston kokouksessa maanantaina 22.2.2021 oli hallintolain 23 luvun kolmannen pykälän mukainen kyselytunti. Kaupunginvaltuutettu Kari Rajamäki (sd.) käsitteli kysymyksessään Oy Woikoski Ab:n Varkauden toimipisteen sijaintia ja turvallisuusasioita seuraavasti:

”Hallintosäännön 23.luvun 3.&:n mukaisesti esitän kaupunginjohtajan vastattavaksi seuraavan kysymyksen koskien toimia, joita kaupungin puolella on toteutettu liittyen Vetovoimakeskuksen aluekehityshankkeen asemakaavan valmisteluun sekä ohjausryhmän asettamien tavoitteiden toteuttamiseksi, joiden tavoitteena oli lähialueiden turvallisuuden sekä Woikosken toiminnan kehittämisen mahdollistavien aluejärjestelyjen sopimiseksi. Samalla viime keväänä ohjausryhmän puheenjohtajana kiinnitin huomioni Woikosken toiminnan asemakaavan mukaisuuteen.

Varkauden kaupunki on ennakoivasti rakentanut Woikosken toiminnan kehittämiselle ja turvallisuustarpeet huomioon ottaen edellytykset Akonlahteen tarvittavat toimintaedellytykset.

Asemakaavan käsittelyn alkuvaiheissa Woikosken toiminnan hyväksyttävyyden, turvallisuuden ja asemakaavan mukaisuuden kyseenalaisti ELY jo ensimmäisessä lausunnossaan.

Kun vetovoimakeskuksen kaava tarvitsi kesällä 2019 ohjausryhmän ja kaupungin päätöksiä, jotta Prisman toteutusta ja Vetovoimakeskus-hanketta ei vaaranneta, katsoin välttämättömäksi kaupunginarkkitehti Reiskon kanssa esittää ratkaisua kaavan jakamisesta kahteen osaan, jolloin toiseen vaiheeseen jäi Woikosken ja keskeisten kaupungin alueiden turvallisuuden varmistaminen erikseen.

Ohjausryhmä oli selkeästi 17.12.2018 päättänyt, että Woikosken ja kaupungin yhteinen tahtotila on löytää kummallekin osapuolelle hyvä ratkaisu. Tärkeää on Vetovoimakeskuksen lähialueiden turvallisuus sekä Woikosken toiminnan kehittämisen mahdollistavasta aluejärjestelystä sopiminen.

Ohjausryhmä linjasi, että asiaa hoitaa kaupunginjohtaja, virkamiesjohto sekä mm. hallituksen ja teknisen lautakunnan puheenjohtajat. Esitettyjen neuvottelujen osalta ohjausryhmä ja puheenjohtajat joutuivat kiirehtimään neuvotteluja 11.3.2019 kokouksessaan. Asian turvallisuusselvityksen ja ELY:n ja viranomaisten aiempienkin kaavalausuntojen merkitystä korostettiin.

Tukes on antanut Varkauden kaavoituksesta vastaaville selvitykset mm.13.6.2016 ja edelleen lausunnon 6.6.2019, jossa ”Tukes ei suosittele onnettomuusvaikutusten arvioiden perusteella hypermarketin tai muiden väkijoukon kokoontumiseen tarkoitettujen rakennusten sijoittamista 100 metriä lähemmäksi Woikoski Oy Ab:n rajasta. Myös pidemmät kaasupulloräjähdyksen

heitevaikutukset (300 M) suositellaan huomioimaan rakennusten sijoituksessa. Rakenteellisissa ratkaisuissa ja suuren väkijoukon kokoontumisalueiden sijoittamisessa. Onnettomuusvaikutukset on syytä huomioida myös mm. alueen evakuointisuunnitelmissa.”

Joulun alla tuli tieto yrityksen toiminnan jatkumisessa ilman tietoa lähialueiden turvallisuudesta sekä Woikosken toiminnan kehittämisen mahdollistavan aluejärjestelyjen etenemisestä. Uutisoinneissa ei tule esille valmisteluvastuussa olevan kaupunginjohtajan ja teknisen johtajan selvitykset.

Tämän johdosta esitän hallintosäännön mukaisesti kysymyksen kaupunginjohtajalle, onko Woikosken toiminta kaavan mukaista ja mitä yrityksen kehityksen ja lähialueiden yritysten, asutuksen ja liikenteen turvallisuuden varmistamiseksi on tehty?”

Vastauspuheenvuorossaan kaupunginjohtaja Hannu Tsupari totesi muun muassa, että Woikoski on ilmoittanut strategianaan olevan jatkaa toimintaa Varkaudessa nykyisessä laajuudessa. Omalta osaltaan Varkauden kaupunki on tukemassa ja jouduttamassa toimipisteen siirtymää Akonlahden alueelle. Kaupunginjohtaja Tsuparin mukaan Varkauden kaupunki etenee asiassa neuvotteluteitse ja seuraava neuvottelu pidetään 11.3.2021.

Jätä kommentti