Kotiseutuliitto keskittää voimansa juurtumiseen, uudistumiseen ja kestävään kehitykseen ¬– rakkaudesta kotiseutuun

Suomen Kotiseutuliitto keskittää lähivuosien työnsä erityisesti asukkaiden juurtumisen malleihin, kestävään kehitykseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Liiton tehtävänä on edistää paikallisiin lähtökohtiin perustuvaa, osallisuutta vahvistavaa ja moniarvoista kotiseututyötä.

Kotiseutuliitto on saanut valmiiksi Rakkaudesta kotiseutuun -strategiansa vuoteen 2030.

– Liiton pyrkimyksenä on, että paikallisyhteisöt tarjoavat tulevaisuudessa kestävän ja uudistuvan kotiseudun kaikille asukkailleen, strategiatyötä liitossa johtanut hallituksen varapuheenjohtaja Sampo Purontaus toteaa.

Kotiseutuliiton jäsenet etsivät keinoja, joiden avulla uusi asukas pystyy kasvattamaan vahvat juuret uuteen kotiseutuunsa. Liitto auttaa jäseniään tuossa työssä etsimällä ja jakamalla hyviä toimintamalleja, jotka sopivat kaikille tulokkaille: nuorille, maahanmuuttajille ja maassamuuttajille.

Kotiseututyöllä on tärkeä rooli kestävän kehityksen edistämisessä. Liitto katsoo tehtäväkseen tukea sekä jäseniensä että koko yhteiskunnan matkaa kohti kestävyyttä. Erityisesti kulttuurisesta kestävyydestä herätetään keskustelua ja pureudutaan siihen, mitä kaikkea tuo sanapari tarkoittaa kotiseututyön näkökulmasta. Tavoitteena on tuoda esille kotiseutuyhdistyksissä tehtävää työtä esimerkiksi osallisuuden vahvistamisessa.

Liiton arvot: avoimuus, osallisuus, paikallisuus, yhteenkuuluvuus, kotiseuturakkaus pysyivät. Niiden lisäksi mukaan keskeiseksi arvoksi otettiin yhdenvertaisuus.

– Kotiseuturakkaus on arvoistamme se kaikkein keskeisin asia. Kotiseutu on siellä, missä sydän sanoo sen olevan. Kotiseutu ei ole rajoja vaan rakkautta, Kotiseutuliiton hallituksen puheenjohtaja Sampo Suihko toteaa.

Kotiseutuliitolla on jäsenistön kautta yhteys joka kuntaan, mikä on merkittävä vahvuus kaikille liitossa toimiville ihmisille ja organisaatioille. Liitto haluaa lisätä vuorovaikutusta kotiseutuliikkeessä sekä hyvien mallien jakamista ja tuo esille jäsenten tekemää arvokasta työtä – näin se vahvistaa koko kotiseutuliikettä.Jätä kommentti