Lapsiperheiden selviytyminen huolenaiheena

Varkauden kaupunginvaltuusto on  kokouksissaan laajasti kantanut huolta lasten ja nuorten hyvinvoinnista, pitäen tärkeänä asian myös useammin tapahtuvaa käsittelyä. Maanantain 25.5. kaupunginvaltuuston kokouksessa sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän taholta tuotiin esille aloite kaupunginvaltuutettu Kari Rajamäen puheenvuoron välityksellä, että seuraavassa kaupunginvaltuuston kokouksessa annettaisiin selvitys koronakriisin konkreettisista toimenpiteistä lapsiperheiden arkeen toimeentulon ja työllisyyden osalta ja että kaupunginvaltuusto kävisi ajankohtaiskeskustelun pandemian aiheuttamien, tarvittavien lapsiin ja nuoriin kohdennettujen hyvinvoinnin turvaavien tuki- ja hoitotoimenpiteiden järjestämisestä.

Aloitteessa todetaan, että Suomessa on 120 000 alle 18-vuotiasta lasta, jotka ovat toimeentulotukea saavissa perheissä. Samaten esitetään kysymys siitä, että mikä on tällä hetkellä tuen ja koronan kärjistämien lisätoimien tarpeessa olevien perheidemme määrä ja tila. Siksi onkin tärkeätä, että varkautelainen lapsiperheiden arki, erityisesti koronapandemian vaikutusten osalta, avataan ja yhdessä varmistetaan, ettei koronakriisi pahenna pienten lasten sekä koulutus- ja työelämän ulkopuolella elävien asemaa.

Nykyisessä tilanteessa kärjistyy koronakriisin vaikutukset erityisesti taloudellisesti vaikeuksissa oleviin mm. työttömyydestä kärsiviin lapsiperheisiin. Asiaa on käsitellyt myös Pelastakaa Lapset ry:n raportti, jossa hälytetään koronapandemian vaikutuksista vähävaraisten perheiden lasten tilanteeseen. Vähävaraisten lasten perheistä lähes puolet lapsista ovat huolissaan huoltajan jaksamisen vaikutuksista koko perheen ilmapiiriin. Lähes kolmannes kokee henkisen hyvinvoinnin erittäin tai melko huonoksi.

Aloitteessa myös todetaan, että valtioneuvosto valmistelee kansallista strategiaa palvelemaan mm. lapsiperheiden toipumista.

– Köyhien lasiperheiden osalta ei ole aikaa odottaa vuosia sosiaaliturvauudistuksia. On tärkeätä, että Varkaus osaltaan toimii ja että me annamme tarvittavat lisäpanostukset tälle työlle ihmisten hyvinvoinnin ja selviytymisen varmistamiseksi.

– Tarvitaan kohdennettuja työllisyystoimia ja matalan kynnyksen arjen perhekumppanuutta on edistettävä. On tärkeätä, että käymme läpi neuvolatyön ja ehkäisevän sosiaalityön ja varmasti myös seurakunnan sekä kansalaisjärjestöjen yhteisen tuen varmistamisen ja lisäämisen keinot niille perheille, jotka uhkaavat eristäytyä sosiaalisesti ja taloudellisesti sekä  terveydellisesti, aloitteessa sanotaan.

Jätä kommentti