Warkauden kaupunkikeskusta ry edistämään elinvoimaa ja yhteistyötä

Maaliskuun alkupuolella, 11.3. perustettu yhdistys Warkauden kaupunkikeskusta ry käynnistäätoimintaansa, johon on listattu merkittävä määrä asioita Varkauden hyvinvoinnin kehittämiseksi.Hallituksen järjestäytymiskokouksessa keskiviikkona 20.5. yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin TimoLeppänen ja varapuheenjohtajaksi Sassa Suna . Sihteeriksi valittiin Iisa Ronkainen , rahastonhoitajaksi Minna Mikander . Heidän lisäkseen yhdistyksen hallitukseen kuuluvat Tiina Grönlund , Erkki Niskanen ja Lea Sarkeala .

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Varkauden kaupungin keskustan (kaupalliset keskustat ja WanhaWarkaus) vetovoimaa, elinvoimaisuutta ja saavutettavuutta yhteistyössä kaupungin, yritysten, kiinteistön- ja osakkeenomistajien, muiden yhteisöjen ja asukkaiden kanssa.

Yhdistys pyrkii kehittämään keskustan toimivuutta, saavutettavuutta, viihtyvyyttä ja tunnettavuutta, samoin kuin edistämään jäsentensä yhteistoimintaa ja yleisiä toimintaedellytyksiä. Yhdistys haluaa ottaa kantaa, tehdä aloitteita, tiedottaa keskustan kehittämistä koskevissa asioissa sekä seurata jäsenistönsä puolesta kaupunkikeskustan kehittämistä ja suunnittelua koskevien lainsäädännöllisten sekä muiden hallinnollisten määräysten muutoksia ja kehitystä.

Warkauden kaupunkikeskusta ry:n toiminnallinen alue on pääasiassa Varkauden keskusta (kaupalliset keskustat ja Wanha Warkaus), yhdistys on poliittisesti sitoutumaton eikä tarkoituksena ole tuottaa voittoa tai muuta välitöntä taloudellista hyötyä siihen osallistuville. Yhdistyksen toiminta muutoinkaan ei saa muodostua luonteeltaan pääasiallisesti taloudelliseksi.

Toiminnallaan yhdistys haluaa kehittää keskustaa organisoimalla erilaisia kampanjoita, tapahtumia, myyjäisiä ja arpajaisia sekä järjestää jäsenistölleen koulutus- ja muita tilaisuuksia toimintaedellytysten parantamiseksi. Yhdistys voi hankkia rahoitusta sekä hallinnoida omia ja muiden paikallisia ja alueellisia kehityshankkeita, joilla on tarkoitus edistää varkautelaisten hyvinvointia ja alueen elinvoimaisuutta.

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä Varkauden keskustassa toimivat oikeuskelpoiset yhteisöt sekä sellaiset yksityisen henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka omistavat alueella kiinteistön, liikehuoneiston omistajat ja/tai vuokralaiset sekä Varkauden kaupunki ja valtio.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä kaikki yksityiset henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka haluavat olla taloudellisesti tukemassa yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannattajajäsenellä on läsnäolo-oikeus yhdistyksen kevät- ja syyskokouksissa.

Lisätiedot:

puh. 040 8333232,Timo Leppänen, puheenjohtaja, Warkauden kaupunkikeskusta ry

Jätä kommentti