Kotiseutuliitto mukaan Suomi toimii -kampanjaan

Suomen Kotiseutuliitto osallistuu valtakunnalliseen Suomi toimii -kampanjaan. Liitto etsii omassa kampanjassaan hyviä uuteen normaaliin sopivia toimintamalleja kotiseutu- ja kulttuurityöhön. Hyviä uuteen normaaliin sopivia toiminnan ja auttamisen malleja etsitään kyselyllä.

Kyselyn vastausaikaa ei ole toistaiseksi rajattu. Vastauksia toivotaan kuitenkin niin pian kuin se on suinkin mahdollista. Näin uudet toimintamallit saadaan levitettyä kotiseututoiminnan piiriin, nyt kun niistä on eniten iloa ja hyötyä toiminnalle. Vastauksia odotetaan siis jo ennen kesää tai alkukesästä.

Uusia ideoita voi tuoda esiin sitä mukaa, kun niiden mukaisesta toiminnasta on päätetty, joten syksylläkään ei ole vielä myöhäistä. Julkaisemme hyviä malleja kanavissamme erityisesti silloin, kun malli on omaperäinen ja monistettavissa muiden käyttöön.

Samassa kyselyssä kysytään mahdollisista koronaviruksen aiheuttamista negatiivisista seurauksista kotiseututyöhön. Kotiseutuliitto kerää tietoa myös kehittääkseen toimintaansa sekä kerätäkseen materiaalia poikkeusajasta ja uuteen normaaliin siirtymisestä tulevien historioitsijoiden käyttöön.

Kampanjaan liittyen liitto järjestää syksyllä tapahtuman, jossa etsitään ja kokeillaan uusia digitaalisen kotiseututoiminnan ja uuteen normaaliin sopivia kotiseututyön yhdessä tekemisen malleja.

Mikä Suomi toimii -kampanja on?

Suomi toimii on valtioneuvoston kanslian vetämä monen toimijan yhteinen hanke, joka tukee kriisiviestintää koronatilanteessa. Keskeinen toiminnan muoto on kokoava viestintä ja tiedon jakaminen.

Kampanjassa mukana olevat yhteisöt tukevat henkistä kriisinkestävyyttä poikkeusolojen aikana ja sen jälkeen, vahvistavat luottamusta, lujittavat yhteenkuuluvuuden tunnetta ja uskoa tulevaisuuteen, tarjoavat luotettavaa tietoa ja työkaluja kriisin aiheuttamien tunteiden ja epävarmuuden käsittelyyn, osoittavat yhteisen tekemisen ja kaikenlaisen auttamisen merkitystä sekä antavat sille arvostusta.

Uusi normaali on maailmalta ammennettu käsite, jolla kuvataan siirtymistä koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilanteesta sitä yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kestävämpään elämäntapaan, joka ei ole samanlainen kuin ennen koronavirusta vaan entistä turvallisempi.

Suomen Kotiseutuliitto on kotiseututyön keskusjärjestö ja yksi maan suurimmista kansalaisjärjestöistä. Kotiseutuliitto vaalii kulttuurin monimuotoisuutta ja kulttuuriympäristöjä, nostaa esille paikalliskulttuureita, tukee kotiseututyötä sekä vaikuttaa yhteiskunta- ja aluesuunnitteluun. Liiton jäsenistöön kuuluu yli 700 kotiseutu-, kaupunginosa- ja muuta yhdistystä, 102 kuntaa ja kaikki maakuntien liitot. Kotiseutuliiton jäsenkentässä toimii noin 150 000 aktiivista kansalaista.

Jätä kommentti