Muutoksia kulttuuripalveluihin Leppävirralla

Koronavirus-poikkeustilanne aiheuttaa seuraavat muutokset Leppävirran kulttuuripalveluihin:

Yleisötapahtumat peruutetaan: 27.4. kansallisena veteraanipäivänä lasketaan kunnan ja seurakunnan seppeleet kaikille sankarihautausmaille: kirkonkylällä, Kotalahdessa, Näädänmassa, Paukarlahdessa ja Saahkarlahdessa. Laskijoina toimivat kunnan, seurakunnan ja kyläyhdistysten edustajat. Yleisötilaisuuksia ei järjestetä. 4.6. Leppävirta-päivä peruutetaan. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan myöntämien palkintojen jako siirtyy itsenäisyyspäivän tilaisuuteen 6.12.

Kotiseutumuseo pysyy suljettuna kesäkauden 2020. Kotiseutumuseon verkkonäyttelyt ja muuta aineistoa on sivulla https://leppavirta.fi/museonverkkonayttelytja-aineistot

Toukokuun avustushaku:. Toukokuussa on syyskauden ohjaajatuen hakuaika. Toukokuun aikana yhdistykset ja muut toimijat voivat myös hakea lautakunnalta tukea koronatilanteen aiheuttamiin toimenpiteisiin (esim. kylien kauppa-apu, muu tuki kuntalaisten hyvinvointiin).

Tukea haetaan tällä lomakkeella: https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/8b021e64-25de-4a69-b976-c42009578ad4?displayId=Fin1966668
Lisätietoja tukimahdollisuuksista päivitetään sivulle https://leppavirta.fi/avustukset-5842 huhtikuun aikana, ennen hakuajan alkua. Lautakunta tekee päätöksiä toukokuussa haettavista avustuksista kesäkuun kokouksessaan.

Jätä kommentti