Järjestöjen tilannekuvan kokoaminen kuntien ja viranomaisten tukemiseksi korona-tilanteessa

Tämänhetkisen arvion mukaan koronapandemia tulee kestämään useamman kuukauden ja varsinainen ruuhkahuippu todettujen tartuntojen ja avunpyyntöjen osalta saavutetaan vasta myöhemmin. Ennuste on, että terveydenhuollon ja kuntien voimavarat tulevat joutumaan koetukselle, kuten tapahtuu myös järjestöjen voimavarojen suhteen. Punainen Risti pyrkii alueellisia järjestöverkostoja hyödyntäen varmistamaan riittävät voimavarat kuntien ja viranomaisten tukemiseksi pitkäkestoisessa häiriötilanteessa.

Tulevina viikkoina tulee tiivistää järjestöjen yhteistyötä, jonka vuoksi SPR:n Savo-Karjalan piiri koordinoi järjestöjen auttamistoimintaa. Koordinaatio koskee kunnilta ja terveysviranomaisilta tulevina viikkoina tulevia akuutteja tukipyyntöjä sekä maakunnallisen järjestöjä koskevan tilannekuvan kokoamista ja ylläpitämistä. SPR:llä ei edelleenkään ole käskyvaltaa maakuntien järjestöihin, vaan toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja yhteistyöhön sekä kullakin yhdistyksellä olemassa oleviin voimavaroihin.

Päivittyvää tilannekuvaa kerätään järjestökentän resursseista ja auttamistoiminnasta kuntien ja viranomaisten tueksi. Tietoa käytetään myös järjestöjen yhteistoiminnan suunnitteluun. Kyselyn linkkiä saa ja toivotaan jaettavan eteenpäin alueenne yhdistyksille. 

Kaikkia Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa sekä Heinävedellä toimivia järjestöjä ja yhdistyksiä  pyydetään toimittamaan tietonsa (1 vastaus/yhdistys) torstaihin 2.4. klo 16.00 mennessä osoitteessa: 
https://www.lyyti.in/tilannekuvaviikko14.

Pohjois-Savossa Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistyksen ylläpitämällä sivustolla https://www.pohjoissavolaiset.fi/ajankohtaista/korona-apu/ julkaistaan tilannekuvakyselyssä ilmoitettuja auttamistoimintoja sekä yhdistysten itsensä ilmoittamaa toimintaa tässä poikkeustilanteessa.

Jätä kommentti