Teollisuuden sivuvirroista uutta biotalouden yritystoiminta

Savonia-ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto ja Luonnonvarakeskus ovat käynnistämässä yhteistä Biosfääri-hankekokonaisuutta osaamisen ja yritysyhteistyön vahvistamiseksi. Hankkeessa testataan kierrätyslannoitteiden ja maanparannusaineiden valmistusta paikallisen teollisuuden sivuvirroista.  

Savonia-ammattikorkeakoulun tutkimuspäällikkö Harri Auvinen kertoo, että hankkeessa tarkasteltavia sivuvirtoja ovat esimerkiksi kuitusavi, erilaiset tuhkat sekä sipulin, koivun ja kuusen kuori. Biojalostuksen erityyppisiä teknologioita käytetään monipuolisesti valittujen sivuvirtojen hyödyntämisessä.

– Biohiilen valmistuksen yhteydessä kerätään talteen nestejakeita ja kaasuja, joilla on tutkittua kaupallista potentiaalia vaikkapa tuholaistorjunta-aineina, komposiitteina tai rakennusteollisuuden tuotteina, hän kertoo.

Kierrätyslannoitteiden ja maanparannusaineiden vaikutuksia testataan myös kenttä- ja kasvatuskokeilla.

– Olisi hienoa, jos hankkeen jälkeen maakunnan yritykset pystyisivät kaupallistamaan lupaavimmat tuoteaihiot, Auvinen sanoo.

Maakunnan yhteistyöryhmä puoltaa hankkeelle rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat vajaat 800 000 euroa, josta EU-rahan osuus on noin 555 000 euroa.

Syrjäytymisen ehkäisyyn miljoonahanke

Itä-Suomessa alkaa huhtikuussa hanke, jossa tuetaan sosiaalialan henkilöstön osaamisen kehittämistä erityisesti aikuisten parissa tehtävässä työssä. Hankkeessa kehitettävän uuden koulutus- ja valmennuskokonaisuuden avulla pyritään puuttumaan tehokkaammin syrjäytymisen ja eriarvoisuuden syntyyn.

– Valmennamme sosiaalialan ammattilaisia keräämään ja analysoimaan erilaista tietoa ihmisten elämäntilanteista sekä heidän tuen tarpeistaan ja niiden taustalla vaikuttavista tekijöistä. Tätä tietoa hyödynnetään jatkossa palvelujen kehittämisessä ja päätöksenteossa, kertoo erityisasiantuntija Anne Surakka Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksesta.

Kehittämistyötä tullaan tekemään sosiaalipalvelujen perustyön henkilöstön ja asiakkaiden sekä koulutustahojen tiiviinä yhteistyönä. Hanketta hallinnoi Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (ISO) ja sen osatoteuttajia ovat Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Kehittämiskumppaneina toimivat useat Itä-Suomen kunnat ja kuntayhtymät, kolmen eri sote-alan järjestöä sekä Itä-Suomen yliopisto.

Hanke kestää syyskuuhun 2022 saakka. Sen kokonaiskustannukset ovat lähes miljoona euroa. Maakunnan yhteistyöryhmä puoltaa hankkeeseen Euroopan sosiaalirahaston tukea noin 786 000 euroa.

Muut puolletut hankkeet:

Työllisyyden palvelutori, Kuopion kaupunki

Hankkeelle esitetty  Euroopan sosiaalirahaston EU-rahoitus 2 886 158 € (tuki 80 %) ja kokonaiskustannukset 3 607 696 €

Vetovoimaa Kansainvälisistä Osaajista, Spring House Oy

Hankkeelle esitetty  Euroopan sosiaalirahaston EU-rahoitus 719 998 € (tuki 80 %) ja kokonaiskustannukset 899 997 €

Jätä kommentti