Sote-hankkeiden hallinnointi Pohjois-Savon liitolle

 Pohjois-Savon maakuntahallituksen kokous vietiin tänään läpi poikkeusjärjestelyin. Osa maakuntahallituksesta oli paikalla maakuntatalossa, johon oli järjestetty istumapaikat harvennetuilla turvaväleillä. Loput jäsenet osallistuivat kokoukseen etäyhteyksien välityksellä.

Maakuntahallituksen varapuheenjohtajan Pekka Leskisen mukaan Pohjois-Savon liiton toiminta jatkuu koronatilanteesta huolimatta muutoin normaalisti. Kunnat ja kuntayhtymät ovat nimenneet maakuntaliiton hankehallinnoijaksi Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaan. Niitä on pyydetty nimeämään liitto myös rakenneuudistushankkeen hallinnoijaksi. Lähes puolet on jo antanut suostumuksensa.

– Koronatilanne lisää entisestään haasteita sote-uudistuksen valmisteluun. Se on epätoivottava ja ylimääräinen tositilanteen harjoitus, joka tuo esiin rakenteen toimintavarmuuden mutta myös sen haavoittuvuudet. Esimerkiksi digitalisaatiota joudutaan nyt tarkastelemaan ihan uudesta kulmasta, Leskinen sanoo.

Sosiaali- ja terveysministeriö ilmoitti viime viikolla jatkavansa alueellisen valmistelun valtionavustusten hakuaikaa yhdellä kuukaudella huhtikuun loppuun asti koronatilanteen vuoksi.

Ministeriön mukaan hakuajan jatkaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että päätöksenteko siirtyy kesäkuun loppuun. Samalla valtionavustushankkeiden aloitus siirtyy käytännössä kesälomakauden jälkeiseen aikaan.

Pohjois-Savossa hankkeiden sisältövalmistelusta vastaavat sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön ylilääkäri Pekka Puustinen ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän toimitusjohtaja Leila Pekkanen. Valtionavustusta on tarjolla Pohjois-Savoon yhteensä 9,1 miljoonaa euroa. Rahoitus käytetään peruspalvelujen toiminnalliseen kehittämiseen sekä vapaaehtoiseen alueelliseen yhteistyöhön ja yhteiseen valmisteluun.

Ohjausryhmät nimettiin

Maakuntahallitus hyväksyi kokouksessaan Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeen ohjausryhmän kokoonpanon. Se toimii samalla myös sote-rakenneuudistus -hankkeen ohjausryhmänä.

Ohjausryhmään nimettiin maakuntajohtaja Marko Korhonen (Pohjois-Savon liitto), johtaja Tarja Kauppila (Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus), ylilääkäri Pekka Puustinen (Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri), toimitusjohtaja Leila Pekkanen (Ylä-Savon SOTE), kehittämisylilääkäri Juuso Tamminen (alueellisen tietohallinnon neuvottelukunta), sosiaali- ja terveysjohtaja Kati Kantanen (Siilinjärven kunta), toimitusjohtaja Ritva Vitri (Kysteri), osastopäällikkö Aino Huovinen (Lapinlahden kunta), ylilääkäri Olli Lappalainen (Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä), perusturvajohtaja Pirjo Nikkinen (SavoGrow-alueen sosiaalityö), vs. ylilääkäri Pauliina Sulku (Kuopion kaupunki) sekä aluekoordinaattori Anu Pihl (THL).

Varkauden kaupunki ja järjestöneuvosto eivät ole vielä nimenneet edustajiaan.

Jätä kommentti