Pohjois-Savon liikennejärjestelmätyössä haetaan yhteyksien parannusta

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäuudistuksen toteutustapa herättää vakavaa huolta. Näyttää siltä, että suunnittelussa ei riittävän selvästi havaita alueellisen, valtakunnallisen ja kansainvälisen ulottuvuuden muodostamaa kokonaisuutta. Liikennepolitiikka pitäisikin nähdä osana aluepolitiikkaa, talouspolitiikkaa ja elinkeinopolitiikkaa. Isojen liikenneinfrahankkeiden osalta on suomalaisella suunnittelujärjestelmämallilla jäänyt hakematta isot määrät EU-rahaa.

Muun muassa näitä asioita on noussut esille VR:n johdon kanssa käydyissä tapaamisissa, joista tuorein oli tammikuun lopulla – seurantapalaverina marraskuun lopulla pidetylle neuvottelulle. Pohjois-Savon liiton maakuntavaltuuston puheenjohtajan ja ominaisuudessa neuvotteluissa mukana ollut Varkauden kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, valtiopäiväneuvos Kari Rajamäki kantaa jatkuvasti huolta liikennepolitiikasta Keski-Savon alueeseen kohdentuen. Varkaus on Itä-Suomen kansainvälisin kaupunki, josta sujuvat yhteydet lentoliikenteen kansainvälisille syöttölennoille ovat olleet ongelmallisia – esimerkiksi poikittaisyhteyksien rajun heikentämisen vuoksi.

– Neuvotteluissa esille nostamani Pieksämäki-Joensuu -välin sähköistäminen oli VR:n sähköistyssuunnitelmissa ollessani valtiovarainvaliokunnan liikennejaoston puheenjohtajana ja toimiessani VR:n hallintoneuvoston puheenjohtajana syksyyn 2015 saakka. Pohjois-Savon liikennejärjestelmätyössä haemme yhteyksille parannusta. Jo marraskuun tapaaminen VR:n ja silloisen liikenneministeri Sanna Marinin kanssa johti korjauksiin, toteaa Rajamäki, jonka mukaan teollisuuden ja yrittäjäsektorin lisäksi palautetta liikenneyhteyksien ongelmallisuudesta on tullut myös yksittäisiltä ihmisiltä.

– Kyseessä on Varkauden tiettyjen poliitikkojen elämäntehtävänä olleen lentokentän valojen sammutustyön vahinkojen minimoiminen. On saatava teollisuudelle sujuvat ja turvalliset syöttöyhteydet kansainvälisille lennoille. On myös tärkeää, että yhteydet tukisivat myös paljon matkustavien perheellisten elämänlaatua ja että epäinhimilliset ajat eivät pakottaisi ihmisiä harkitsemaan muuttoa lähemmäs parempia yhteyksiä, hän sanoo.

Rajamäen mukaan VR:n johdon kanssa käydyissä keskusteluissa todettiin seudullisten näkökulmien olevan tärkeitä kansallisen vientiteollisuuden kannalta. Esimerkiksi Varkaus tuo huomattavat vientitulot ja nykyisellään käytettävissä on raideliikenteessä vain aamu- ja iltakiskobussit Pieksämäelle – ja se  ei riitä. Kaikkinensa saavutettavuus on ydinkysymys ja yhteinen intressi, että raiteet ovat kunnossa.

Tammikuun lopulla käydyssä seurantapalaverissa oli mukana Pohjois-Savon liiton lisäksi edustajat Keski-Suomen liitosta, Jyväskylän kaupungista, Pieksämäen kaupungista ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitosta. Seuraava tapaaminen asioiden tiimoilta on maaliskuun alussa, hyvissä ajoin ennen VR:n uuden aikataulukauden lukkoon lyömistä huhtikuussa. Keskiviikkona 5.2. valtiopäiväneuvos Kari Rajamäki osallistuu valtiopäivät 2020 avaukseen Helsingissä.

Jätä kommentti