Ehdota kulttuurin, liikunnan, vapaaehtoistyön ja kunnia-ammattilaisen palkinnon saajia helmikuun loppuun mennessä

Leppävirran kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan palkintoja on uudistettu. Lautakunta valmisteli asiaa vuoden 2019 aikana ja päätti uudistuksista 15.8.2019 kokouksessaan. Palkittavia voi ehdottaa tällä lomakkeella helmikuun loppuun mennessä:

https://link.webropolsurveys.com/S/EAC2EB1B2EC5FB96

Lomake on kunnan verkkosivuilla osoitteessa https://leppavirta.fi/palkinnot

Samalla sivulla on tietoa aiemmin palkituista.

Ehdotuksen voi halutessaan tehdä myös paperilomakkeelle, joita saa kirjaston asiakaspalvelusta.

1) Palkinnot ja summat:
   500 Kulttuurin ja taiteen palkinto
   500 Liikunnan ja urheilun palkinto
   500 Vapaaehtoistyön palkinto
   500 Kunnia-ammattilainen
2 000 Yhteensä

2) Periaatteet:
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan myöntämän palkinnon saaja voi olla teko tai toimija (henkilö, työryhmä, organisaatio), kunnia-ammattilaisessa vain henkilö. Kunnia-ammattilainen valitaan vuorovuosin näiltä toimialoilta: alkutuotanto, teollisuus, palvelut. Samalle toimijalle palkinnon voi myöntää vain kerran. Myönnetyn palkinnon perustelu voi olla joko ajankohtainen merkittävä saavutus tai pitkäjänteisestä toiminnasta palkitseminen. Kuntalaiset voivat ehdottaa palkinnon saajia vuosittain. Ehdotusaikaa on tammi-helmikuu.

Ehdotuksissa täytyy olla perustelut sekä palkinnon ehdottajan ja saajaksi ehdotetun yhteystiedot. Lautakunta tekee päätökset palkinnoista kevään kokouksissaan. Kaikki palkinnot jaetaan 4.6. Leppävirta-päivän kotiseutujuhlassa.

Lisäksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta valitsee Leppävirran Vuoden liikuttajan. Palkinnon saaja julkaistaan maakunnallisessa urheilugaalassa kunkin vuoden tammikuussa (24.1.2020). Lisäksi lautakunta ehdottaa aktiivisesti paikallisia toimijoita muiden palkintojen, huomionosoitusten ja ansiomerkkien saajiksi (esim. kulttuuri ja liikunta, kotiseututyö).

Jätä kommentti