Oikeusministeri Henrikssonille viestiä velkaneuvonnan ja käräjäoikeuksien tilanteesta

Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin toiminnan katsotaan rikkovan kuntalaisten perusoikeuksia ja yhdenvertaisuutta. Tämä käy ilmi Varkauden kaupungin vastineessa oikeuskanslerille. Kyseessä on talous- ja velkaneuvonnan järjestäminen Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirissä.

Asian tiimoilta tarkempaa tietoa oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonille kävi Helsingissä antamassa Varkauden kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, Pohjois-Savon liiton maakuntavaltuuston puheenjohtaja Kari Rajamäki. Varkautelaisedustuksena keskustelutilaisuudessa oli mukana myös Varkauden kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja, kansanedustaja Matti Semi.

Keskustelujen sisältöinä olivat Varkauteen velkaneuvonnan palauttamisen lisäksi myös lopetusuhan alla ollut ulosottotoiminnan lopettaminen Varkaudessa sekä käräjäoikeuksien tilanne Varkaudessa ja Iisalmessa. Asioihin perehtymässä keskusteluissa olivat myös eduskunnan perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä ja oikeusministeri Henrikssonin valtiosihteeri Malin Brännkärr.

Varkauden kaupungin vastineen oikeuskanslerille ovat allekirjoittaneet valtuuston puheenjohtaja Rajamäki ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Timo Suhonen. Vastineessa todetaan, että vuoden 2019 osalta on käsittelyaikoja ja -määriä sekä sitä, kuinka asiakkaat ovat saaneet talous- ja velkaneuvontaan yhteyttä, tarkasteltaessa on otettava huomioon, että Varkauden kaupunki on omalla kustannuksellaan järjestänyt talous- ja velkaohjaajan, jonka tehtävänä on toimia välittäjänä ja usein kontaktina. Tämä ei kuitenkaan ole kaupungin tehtävä, vaan tämän tulisi olla oikeusapu- ja edunvalvontapiirien tehtävä. Kaupunki otti kuitenkin tehtävät hoitaakseen, jotta kaupungissa olevia taloudellisissa vaikeuksissa olevia henkilöitä ei jätettäisi oman onnensa nojaan.

Edelleen vastineessa kerrotaan Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin johtaja Esa Kyllästisen Oikeusministeriölle antamassaan lausunnossa todenneen, että Kuopio ottaa jatkossa vastuun Varkauden talousalueen talous- ja velkaneuvonta-asiakkaista. Vastineen mukaan muutos olisi sikäli eteenpäin, että luontaisempi asiointisuunta Varkaudesta on Kuopio, mutta taloudellisissa vaikeuksissa olevien ihmisten osalta matka Kuopioon tai Savonlinnaan on taloudellisesti mahdoton, vaikka kyseessä olisi vain yksikin matka. Huomiota kiinnitetään myös palvelun helppoon saatavuuteen ja siihen, että avunhakemiseen pystyisi hakeutumaan nopeasti. Vastineen mukaan todellisuudessa Varkauden toimipaikan tiedot löytyvät edelleen Etelä-Savon oikeusaputoimiston alta, josta niitä ei varmastikaan osata etsiä, koska Varkaus kuuluu Pohjois-Savoon. Toisaalta taas Pohjois-Savon oikeusaputoimiston kotisivuilta ei löydy tietoja Varkauden toimipaikasta.

Perusoikeuksien turvaaminen

Kari Rajamäen mukaan hallitusohjelmaan on kirjattu, että tuomioistuinverkko ja ulosoton toimipisteverkko säilytetään nykyisellään. Velkaneuvonnan osalta hänen mielestään tehty ratkaisu on käsittämätön, koska Varkaudessa velkaneuvontaan asiakkaiden odotusajat ovat olleet yli kaksi kuukautta.

Varkauden käräjäoikeuden ja Oikeustalon tilanteen hän sanoo olevan itselleen ”sydänveren asia”. Sisäministerinä toimiessaan Rajamäki oli vihkimässä Oikeustaloa yhdessä silloisen oikeusministeri Johannes Koskisen kanssa. Tuolloin Koskisen erityisavustajana toimi Johanna Ojala-Niemelä, nykyinen perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja. Rajamäen mukaan käräjäoikeuden lopettamisen järjettömyyttä ihmetellään.

– Kyseessä on alueen ja seudun ihmisoikeuksien kannalta keskeinen asia – ihmisten palvelujensaantiin liittyvä kysymys. Lisäksi oikeuslaitos joutuu maksamaan lisäkustannuksia, ansionmenetyskorvauksia syntyy ja käräjämatkat pidentyvät. Ihmisten eriarvoisuus kasvaa. On erikoista, että on ajauduttu tilanteeseen, jossa kuntalaisten oikeusturva ja oikeudelliset palvelut heikentyvät – jopa lainkäytön laatu heikkenee, kertoo Rajamäki, jonka näkemyksenä on itsestään selvyytenä, että lakkautuksille ei ole inhimillisiä, oikeudellisia ja taloudellisia perusteita.

– Sinänsä käräjäoikeuden istuntopaikan säilymiselle on ensinnäkin yhteiskunnalliset perusteet, hän toteaa ja jatkaa, että oikeusministeri Henriksson tietää hyvin teollisten seutujen elinvoimaan liittyvät tarpeet.

Käytyä keskustelutilaisuutta Rajamäki luonnehtii pohtivaksi, asioita syvälle tarkentavaksi – Varkauden, Pohjois-Savon ja koko Itä-Suomen seutujen elinvoimaisuuden osalta. Oikeusministeri Henriksson totesi, että esillä olleisiin asioihin paneudutaan ministeriössä.

Jätä kommentti