Etelä-Karjala ja Etelä-Savo perustivat yhteisen yhdistyksen linjaamaan Saimaan markkinointia

Etelä-Karjalan liitto, Etelä-Savon maakuntaliitto sekä Lappeenrannan, Imatran, Mikkelin, Savonlinnan ja Varkauden kaupungit päättivät syksyllä 2019 jatkaa hyväksi havaittua Saimaa-sopimukseen perustuvaa markkinointi- ja kehittämisyhteistyötä. Kokemukset päättymässä olevalta kolmelta vuodelta ovat olleet hyvät. Nyt yhteistyötä jatketaan viiden vuoden ajan kattavalla jatkosopimuksella.

 Etelä-Karjalan liitto, Etelä-Savon maakuntaliitto sekä Lappeenrannan, Imatran, Mikkelin, Savonlinnan ja Varkauden kaupungit päättivät syksyllä 2019 jatkaa hyväksi havaittua Saimaa-sopimukseen perustuvaa markkinointi- ja kehittämisyhteistyötä. Kokemukset päättymässä olevalta kolmelta vuodelta ovat olleet hyvät. Nyt yhteistyötä jatketaan viiden vuoden ajan kattavalla jatkosopimuksella.

Sopimuksen edellyttämä yhdistys perustettiin Lappeenrannassa 27.11.2019. Yhdistys kulkee toistaiseksi työnimellä Lake Saimaa, ja sen rekisteröinti sekä toiminnan käynnistäminen käynnistyy välittömästi.

Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon yhteinen tavoite on Saimaan alueen nostaminen kansainvälisesti merkittäväksi matkailukohteeksi. Saimaasta halutaan Suomen kolmas kansainvälisesti tunnettu matkailualue Helsingin ja Lapin rinnalle. Yhteistyöllä tavoitellaan matkailuyritysten yhteistyön lisäämistä sekä matkailuelinkeinojen kasvua ja kehittymistä.

Yhteistyön tulokset ovat olleet kannustavia: matkailijamäärät sekä kansallinen ja kansainvälinen medianäkyvyys ovat kasvaneet. Kansallisessa matkailun kehittämisessä Saimaa-yhteistyö on nostettu hyväksi esimerkiksi alueiden ja toimijoiden välisestä tuloksekkaasta yhteistyöstä. Myös matkailuyritykset ovat nähneet yhteistyön kehittämisen erittäin tärkeänä.

Varkauden kaupunki mukaan yhteistyöhön

Uudessa Saimaa-sopimuksessa on kaksi huomionarvoista eroa verrattuna edelliseen sopimukseen. Uudessa sopimuksessa yhteistyötä ei rajata kansainväliseen markkinointiin, vaan sitä voidaan tehdä myös kotimaan markkinoinnissa. Toiseksi sopimukseen voivat liittyä myös muut kaupungit ja alueet Saimaan järvialtaan rannalla. Ensimmäisenä uutena kumppanina mukaan on tullut Varkauden kaupunki. Maaseutukunnat osallistuvat maakuntien liittojen kautta ja yritykset markkinointia tekevien yhdistysten ja yritysten välityksellä.

Varkauden kaupunginjohtaja Hannu Tsupari on tyytyväinen kaupungin liittymisestä yhteistyöhön.                

– Varkauden kaupunki pitää Saimaa-sopimusta tarpeellisena ja on valmis omalta osaltaan sitoutumaan yhteistyön tavoitteisiin. Saimaan aluetta on markkinoitava kokonaisuutena, johon jokainen alueen kunta ja matkailualan toimija voi antaa oman panoksensa. Yhteinen brändi, näkyvyys ja yhdessä sovitut markkinointitoimenpiteet ovat välttämätön edellytys Järvi-Suomen kiinnostavuuden lisäämisessä sekä kotimaisten, mutta ennen kaikkea ulkomaisten matkailijoiden keskuudessa. Matkailupalvelujen tuotteistamiseen on myös panostettava lisää.

Yhteisiä panostuksia toivotaan entistä enemmän

Etelä-Savon maakuntajohtaja Pentti Mäkinen toteaa, että Saimaa-sopimus on jatkoa matkailuyhteistyölle, jota Saimaalla on tehty jo vuosikymmeniä.

– Sopimukseen on kirjattu tahtotila yhteistyön tekemisestä ja periaatteista. Matkailun kasvu ei synny itsestään, vaan tarvitaan panostuksia ja yhteistyötä. Erityisesti kansainväliseen markkinointiin tarvitaan voimavarojen yhdistämistä.

Myös Etelä-Karjalan maakuntajohtaja Matti Viialainen pitää sopimusta tärkeänä.

– Tämä on askel eteenpäin, mutta emme ole vielä maalissa. Uusi toimintamalli on hyvä etappi matkailuyhteistyön kehittämisessä. Nyt on tärkeää sekä sopia yhteistyön kehittämisestä saatujen kokemusten pohjalta että mahdollistaa sen tekeminen. Me tarvitsemme esimerkiksi maakuntarajat joustavasti ylittävää hankerahoitusta. Asia liittyy parhaillaan meneillään olevaan EU:n rakennerahastorahoituksen uuden kauden valmisteluun, Viialainen painottaa.

Saimaa-sopimus 2020−2025 astuu voimaan 1.1.2020, jolloin sen toteuttamisesta vastaava yhdistys aloittaa toimintansa. Yhdistyksen kotipaikaksi arvottiin perustavassa kokouksessa Mikkeli. Yhdistys julkaisee vuonna 2020 uuden, monikielisen Saimaa.fi-verkkosivuston.

Jätä kommentti