Vapaa-ajankalastusstrategiaa ryhdyttävä toteuttamaan ripeästi

Lähes joka kolmas suomalainen kalastaa vapaa-ajallaan. Vapaa-ajankalastuksessa liikkuu huomattavia rahavirtoja ja sen tuottamat terveyshyödyt ovat merkittäviä. Vapaa-ajankalatalouden kehittämisstrategia valmistui syksyllä ja maamme hallitus lupaa toimeenpanna sitä. Nyt on aika ryhtyä sanoista tekoihin.

Vapaa-ajankalastajamäärät ovat Suomessa laskeneet vuosituhannen alun parista miljoonasta neljänneksellä. Vuodesta 2012 lähtien vähenevä suuntaus näyttää kuitenkin tilastojen mukaan taittuneen ja kalastajamäärä on vakiintunut 1,5 miljoonaan.
Vapaa-ajankalastus on kuitenkin murroksessa. Väestön kaupungistuessa ja luontosuhteen muuttuessa myös suhde kalastukseen muuttuu. Vapaa-ajankalastuksesta haetaan yhä enemmän elämyksiä ja hyvinvointia. Kalastusta kritisoiva eläinsuojeluaktivismi voimistuu ja toisaalta luonnonkalan merkitys kestävänä ja eettisenä ravintona korostuu. Uudet kalatalousalueet laativat parhaillaan vesilleen käyttö- ja hoitosuunnitelmia samalla, kun valtion hallintorakenteita uudistetaan.

Maa- ja metsätalousministeriössä on hiljattain päivitetty Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön (SVK) aloitteesta Suomen vapaa-ajankalatalouden kehittämisstrategia. Tahtotilana siinä on, että vapaa-ajankalastus on myös lähivuosina suosittu ja yhteiskunnallisesti arvostettu luontoharrastus, joka kestävästi hyödyntää maamme monipuolisia kalavesiä ja kalastusmahdollisuuksia.
Strategian yhtenä tavoitteena on nostaa esille vapaa-ajankalatalouden sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset, mukaan lukien vaikutukset kansanterveyteen. Yhteistyötä eri ministeriöiden ja aluehallinnon välillä sekä koko kentällä pyritään lisäämään poikkihallinnollisesti samalla selkeyttäen kalastusharrastuksen edistämis- ja neuvontatyötä tekevien järjestöjen tehtäviä.

 Vapaa-ajankalatalouden kehittämisstrategiassa ei ole esitetty toimenpiteitä, vaan kalataloushallinto ja -tutkimus, neuvontajärjestöt ja kalatalousalueet toteuttavat sen tahtotilaa ja tavoitteita oman toimintansa puitteissa osana kokonaisuutta. Antti Rinteen hallitus lupaa osaltaan toimeenpanna strategiaa. 

 Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön syyskokous pidettiin lauantaina 23.11. Helsingissä. Vapaa-ajankalastajien puheenjohtajaksi valittiin kansanedustaja Saara-Sofia Sirén ja varapuheenjohtajaksi kansanedustaja Seppo Eskelinen.

SVK:n syyskokous katsoo, että strategiasta on vielä saatava valtioneuvoston periaatepäätös, jotta sille saadaan riittävän korkea painoarvo myös tulevia hallituksia ajatellen. Lisäksi SVK:n syyskokous katsoo, että strategian toimeenpanemiseksi on mahdollisimman pian perustettava strategian poikkihallinnollinen toimeenpanoryhmä, jossa laaditaan strategian lähivuosien painopistealueet ja sovitaan osapuolten toimenpiteet niiden toteuttamiseksi.

Jätä kommentti