Ympäristömuutokset ympäristösääntelyn haasteena

Millaista sääntelyä tarvitaan, kun ympäristöoikeuden sääntelykohde on jatkuvassa murrostilassa ja sääntelykohdetta määrittävät yhteiskunnalliset päämäärät osin ristiriitaisia? Vesivoiman tuotannolla on merkittäviä haittavaikutuksia muun muassa vaelluskaloihin. Vaelluskalojen tila vaikuttaa jokivesien ekologiseen tilaan, jota ei EU:n vesipuitedirektiivin valossa saa heikentää – päinvastoin tulisi kansallisin toimenpitein parantaa kohti hyvää tilaa.

Äänihaastattelussa Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan apulaisprofessori Niko Soininen kertoo lisää.

Jätä kommentti