Kuntalaisten ideoilla kohti kaupungin hyvinvointitavoitteita

Varkauden kaupungin osallistuvan budjetoinnin vuoden 2019 kohde on ”Hyvinvointiraha”. Sekä hakutavan että esitetyn toiminnan odotettiin olevan osallistavia ja yhteisöllisyyttä tukevia. Mikäli hakijana oli yksi taho, sitä kannustettiin hakemaan yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa ja näin myös tapahtui.

Hyvinvointirahan teemat tulevat Varkauden kaupungin Hyvinvointikertomuksesta: aktiivisuutta päiviin, yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä sekä iloa ympäristöstä. Hyvinvointikertomuksessa on määritelty mm. tavoitteet hyvinvoinnin lisäämiseksi eri osa-alueilla. Hyvinvointirahalla haettiin uusia ideoita toimeliaisuuden ja liikunnan lisäämiseen, yhdessä tekemiseen sekä siihen, miten ympäröivä luonto ja myös kaupunkikulttuuri voivat lisätä hyvinvointia. Huomioitavaa oli, että toiminnan tulee olla kaikille avointa ja maksutonta.

Hakemuksia tuli yhteensä 12, joista 8 oli hyvinvointirahan tavoitteiden mukaisia. Kaupungin hyvinvointiryhmä työsti osaa hakemuksista eteenpäin ja mietti kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukaisia ratkaisuja.

 – Esitetyt ideat olivat uudenlaisia ja kiinnostavia, tiivistää hakemuksia hyvinvointikoordinaattori Marja-Liisa Honkanen Varkauden kaupungilta.  

– Kaikki tapahtumat ovat osallistujille maksuttomia ja avoimia. Mahdollisesta kohderyhmästä ja osallistujamäärästä mainitaan tapahtumakohtaisesti erikseen.

Hankkeet saivat hyvinvointirahaa

Kaupunkiympäristön siisteyttä haluttiin lisätä aktiivisuuteen ja yhteisöllisyyteen kannustavilla ”roskakävelyillä”. Toivottiin enemmän yleisiä roskakoreja ja roskapihtejä lainattaviksi sekä aikuisille että lapsille.  

– Raha on varattu ja lainauspaikkaa etsitään, kertoo Marja-Liisa Honkanen. Idean esittäjä oli yksityinen henkilö.

Vammel ry haki rahaa yhdessä Soisalo-opiston kanssa järjestettävään hyvinvointiteemaiseen luentosarjaan. Toisessa hankkeessa toteutetaan osallistava katumaalaus Varikon edustalle.

Hanhenkaulan alueella järjestetään kesän aikana hyvinvointitapahtumia liikunnan, pelien ja yhdessäolon merkeissä. Toimintakyvyltään alentuneiden mahdollisuutta osallistua tapahtumiin parannetaan tuomalla penkit ja tasoittamalla aluetta.  

– Myönnetty raha jakautui hakijan ja kaupungin teknisen toimen kesken. Myös kaupunginosatoimintaa halutaan tukea osallisuuskoordinaattorin tuella, summaa Marja-Liisa Honkanen. Hakija taloyhtiö.

– Puurtilan Kisa-Pojat järjestävät eri-ikäisille tarkoitettua matalan kynnyksen ohjattua pelitoimintaa Lehtoniemen, Puurtilan, Könönpellon ja Kämärin kentillä kesän aikana. Ohjaajiksi palkataan nuoria. Hakija Puurtilan Kisa-Pojat.

Lapsiperheille suunnatut kesäajan puistokerhot kokoontuvat Kuoppakankaalla liikennepuistossa. Järjestäjinä toimivat eri yhdistystahot vuorotellen. Rahoitusta haettiin toiminnallisille leluille, tiedottamiseen ja välipalatarjoiluihin. Talviaikana leluja käytetään Perheentalossa. Hakija Lapsen Kengissä ry.

Kirkkoveneillä, vuokrattavilla kanooteilla tai muilla veneillä toteutettavassa Norpan bongaus -soudussa tarjotaan mahdollisuutta tutustua uuteen lajiin upeassa ympäristössä. Lähtö tapahtuu Järvisydämestä, ja evästauko pidetään Myhkyrässä. Hyvinvointiraha käytetään välinevuokriin, tiedottamiseen ja välipalatarjoiluihin. Hakija Kaleeriseura Enson Melaveikot ry.

Marttayhdistys järjestää tulevana syksynä ”Iloista kokkailua Lapsille”. Ravitsevat ja maukkaat välipalat ja helpot kotiruuat ovat teemana neljällä kokkauskerralla. Hyvinvointiraha käytetään tarvikkeisiin, tiedottamiseen ja tilavuokriin. 

Jätä kommentti