Ilmastonmuutoksen hillintä teemana Studia Obscurassa


Ilmastonmuutoksen hillintä oli teemana Warkauden Teollisuusklubi ry:n Warkauden Klubilla järjestämässä Studia Obscura -tilaisuudessa, joka herätti kuulijakunnassaan runsaan keskustelun ja kysymystentulvan. Videojutussa haastattelussa tilaisuuden luennoitsija, VTT:n erikoistutkija, tekniikan tohtori Eemeli Tsupari

Ilmastonmuutoksen hillintä vaatii päästöjen vähentämistä globaalisti. Paikalliset ratkaisut eivät auta, jos ne lisäävät päästöjä toisaalla. Pahimmillaan hyvässä tarkoituksessa tehdyt päästövähennystoimet ovat tehottomia ja kalliita. Usein syy tehottomiin toimiin on liian kapeasti rajattu tarkastelu ilmastovaikutuksiin.

Koska globaalit päästöt ratkaisevat, pyritään laajoihin kansainvälisiin sopimuksiin. Euroopassa ilmastopolitiikan kulmakivi on EU:n laajuinen päästökauppa, joka osaltaan varmistaa päästövähennystavoitteen saavuttamisen Euroopan laajuisesti, koska päästöoikeuksia ei ole käytettävissä tavoitetta enempää. Vastaavasti päästökaupan kanssa päällekkäiset ilmastotoimet eivät aidosti vähennä päästöjä, ellei käytössä olevien päästöoikeuksien määrää vähennetä.

Päästökaupassa yli 11.000 Euroopan suurinta hiilidioksidin päästäjää ratkaisevat päästöoikeuden hinnan perusteella, missä kohteissa ja millä ratkaisuilla päästövähennyksiä kannattaa toteuttaa. Varkautelaislähtöinen, VTT:n erikoistutkija, tekniikan tohtori Eemeli Tsupari tarkastelee väitöskirjassaan erilaisten esimerkkiratkaisujen kannattavuutta mm. päästöoikeuden hintaan verraten. Tuloksissa korostuu myös tarkastelurajausten ja oletusten ratkaiseva vaikutus tuloksiin.

Väitöskirjassa myös todetaan, että päästöoikeuksien määrän huomioimisen lisäksi sähköjärjestelmän kehityksen rooli on esimerkkitapauksissa tärkeä. Fossiilisen energian korvautuminen sähköön perustuvilla ratkaisuilla niin teollisuudessa, liikenteessä kuin asumisessa, on merkittävässä osassa monessa ilmastoskenaariossa. Tämä edellyttää merkittävää sähköntuotannon lisäystä. Koska päästöoikeuksien määrä ratkaisee sähköntuotannon päästöt Euroopan osalta, huomio keskittyy tuontiin ja vientiin päästökauppojen rajojen yli. Lisääntyvä sähkönkäyttö voi johtaa päästöjen kasvuun, mikäli se vaikuttaa tuontiin tai vientiin Euroopan rajojen yli.

Ihmisten ajatusmaailmoissa pyörii – millaisen pallon olen jättämässä lapsille, lastenlapsille ja tuleville sukupolville? Mitä voin omalta osaltani tehdä omassa arjessani?

Jätä kommentti