Varkauden terveyskampuksen rakennustyöt käynnistyvät piakkoin

Terveyskampushanke, ns. sote-hanke eli sairaalan uusiminen on Varkauden kaupungille erittäin tärkeä. Nykyiset tilat ovat huonossa kunnossa, osassa tiloista ei pysty työskentelemään ja osa tiloista on suljettu. Terveyskampushanke nähdään Varkaudessa elinvoima-asiana ja vetovoima-asiana. Terveyskampuksella on paljon naistyöpaikkoja, joiden säilyttäminen on merkityksellistä kuten luonnollisestikin hyvät terveyspalvelut ja terveyskampuksen valmistuttua myös sosiaalipalvelut samalla kampuksella.

Edellä kerrottu tuli vahvasti esille Varkauden kaupungin kaupunginjohtaja Hannu Tsuparin avaussanoissa Sote-keskuksen infotilaisuudessa, jonka Varkauden kaupunki oli järjestänyt yhdessä sote-hankkeen pääurakoitsijan, Lujatalo Oy:n kanssa.


Näkymäkuva rakennuksesta. (Kuva: Raamit Arkkitehdit)

Vaikka valtakunnallisesta sote-uudistuksesta ei tullutkaan mitään, kaupunginjohtaja Tsuparin mukaan se ei suoraan vaikuttanut terveyskampushankkeeseen.

– Toki vaikuttaa niin, että kun ajatuksena oli, että maakunta vuokraa sairaalatilat ja maksaisi myös tietynsuuruista pääomavuokraa, ne jäävät nyt meiltä näillä näkymin saamatta. Eli vuokrat maksetaan itse ja pääomavuokraa ei tule. Hanke on alunperinkin laskettu sillä tavalla, että siitä selvitään ilman maakuntaakin. Ihan tarkkaan ei tiedetä, mikä on soten tulevaisuus. On puhuttu siitä, että isommille hartioille sote-palveluja jatkossa rakennetaan. Ehkä maakunta vuoteen 2021-2022 mennessä tulee, hän arveli.

Terveyskampushanke on tärkeässä vaiheessa ja infotilaisuus oli järjestetty alihankintapalvelutarpeiden esille tuomiseksi. Hanketta on jo tehty pitkään, sillä ensimmäinen rakennuslupa hankkeelle tuli vuonna 2017. Kaupunginjohtaja Tsuparin mukaan matkan varrella on ollut mielenkiintoisia vaiheita. Kustannukset ovat nousseet jonkin verran, mutta ei merkittävästi. Se on johtanut siihen, että tänä vuonna hankkeelle on jouduttu hakemaan kokonaan uusi lupa sosiaali- ja terveysministeriöstä – liittyen osittain kustannustennousuun, mutta myös kiinteistöleasingiin, elinkaarimallin rahoitukseen.

– Rahoitus tulee Kuntarahoitukselta. Myös lainsäädäntö on muuttunut ja neuvotteluja on käyty rahoituksen varmistamiseksi, totesi kaupunginjohtaja Tsupari, jonka mukaan hanke menee oikeaan suuntaan viiveistä huolimatta ja jo aiempien kaavailujen mukaisesti tavoitteena on saada hankkeen alihankintatöitä jäämään Varkauden seudulle mahdollisimman paljon.

Valmista 2021

Terveyskampushankkeen sisältöä selvittäessään kiinteistöpäällikkö/projektipäällikkö Jukka Koskinen totesi hankkeen olevan edistyksellinen, ns. sote-integraatio, tarkoittaen käytännössä sitä, että Varkauden kaupungintalolta siirtyvät kaikki sosiaalipuolen palvelut terveydenhuollon yhteyteen samalle kampuksella.


Näkymäkuva sisääntulosta (Kuva: Raamit Arkkitehdit)

– Pääperiaatteena on, että rakennukseen sijoittuvat ne palvelut mitkä tälläkin hetkellä tuotetaan Varkaudessa, pois lukien päiväkirurginen leikkaustoiminta. Sairaansijoja tulee 55, psykiatrisen osaston sairaansijoja 18, kaikki huoneet ovat yhden hengen huoneita, vastaanottohuoneita tulee 109 ja uudessa rakennuksessa tulee työskentelemään n. 320 työntekijää.

– Työmaa käynnistyy huhtikuun alussa, rakennus on valmis vuoden 2020 lopulla, vuoden 2021 alussa rakennus kalustetaan ja testataan, käyttöönotto on keväällä 2021 ja kampukset piha-alueet viheralueineen ovat ennen talvea 2021 valmiina, kertoi Koskinen, jonka mukaan kampuksen sijaintipaikka huomioiden parkkipaikkaympäristö on erittäin haasteellinen. Korvaavien parkkipaikkojen valmistelu on jo aloitettu. Uuden kampuksen valmistuttua entisen sairaalarakennuksen purkaminen on iso työ – kaikki muu puretaan pois lukuun ottamatta Tehtaan sairaalaa ja lääkärin virka-asunto Männikköä.

Pähkinänkuoressa

Hankkeen rahoituskustannukset ovat n. 37,5 milj. euroa – hankkeen valmistelu- ja rakennusaikaisten muiden kustannusten kanssa kokonaiskustannus tulee olemaan n. 40 milj. euroa. Rahoitus on kilpailutettu normaalin pankkilainan tavoin. Kilpailutuksen voitti Kuntarahoitus. Rahoitusmuotona on kiinteistöleasing, jossa merkittävin ero normaaliin pankkilainaan on se, että rakennuksen tulee omistamaan rahoittaja ja se tulee rahoittajan taseeseen – ei Varkauden kaupungin taseeseen.

Varkauden kaupunki maksaa pääomavuokraa. Nykyisellään pääomavuokran suuruus on 20 vuodelle suuruudeltaan sellainen, että jäännösarvo tulee olemaan 40% ja 20 vuoden jälkeen Varkauden kaupungilla on mahdollisuus ostaa rakennus, jatkaa sopimusta tai hankkia rakennukselle ostaja.

Varkauden sairaalan nykyiset tilat ovat ilman Tehtaan sairaalaa n. 21.500 bruttoneliömetriä – uuden rakennuksen hieman yli 15.000 bruttoneliömetriä. Ottaen huomioon vielä muualta siirtyvät palvelut, uudet tilat ovat 35-40% tehokkaammat nykyisiin verrattuna.

Rakennus on ilmeeltään moderni ja ajaton – pääsuunnittelijana on Raami Arkkitehdit. Rantakaistale – eli lenkkipolku/hiihtolatu tullaan säilyttämään ja hyödyntämään entistä enemmän. Rakennuksen pääaulasta lähtien pyritään pois sairaalaympäristöstä sisustuksen ja värimaailman kautta. Normaalitoimintaan verrattuna suurimpana poikkeuksena on, että kenellekään ei tule omia työhuoneita. Tulee monitilaympäristö, jossa on erilaisia työtiloja henkilöstön työskentelyyn silloin kun henkilö ei ole vastaanottotyössä ja potilastyössä. Varkauden kaupungin nettisivuilta löytyy terveyskampuslinkki, jonne päivittyy tietoa hankkeen etenemisestä ja tarvittavia yhteystietoja.

Terveyskampushankkeessa jo suunnittelusta alkaen lähtökohtana on ollut erittäin paljon toiminnallisuus. Pääperiaatteena suunnittelussa on ollut muun muassa ”Henkilöstö liikkuu, asiakas ei” – kuten myös monitilaymäristöjen antama tuki moniammatilliseen tiimityöskentelyyn.

Toteutusmallina elinkaarihanke tarkoittaa, että palveluntuottaja eli Lujatalo Oy vastaa kiinteistön ylläpidosta ja huollosta 20 vuoden ajan. Jo heti rakentamisen aikana tarvitaan paikallista työvoimaa ja tavoitteena on löytää mahdollisimman paljon paikallisia tekijöitä – pääurakoitsijan tarvitseman palvelukonseptin mukaisesti – saavuttaen hyvän yhteistyön.

Pääurakoitsijan, Lujatalo Oy:n Itä-Suomen aluejohtaja Heikki Jalkanen tähdensi aliurakoitsijoille, että hinnan ja laadun pitää olla kohdallaan, samoin yhteistoiminnan, aikatauluihin sitoutumisen kuin myös työmaan järjestyksestä ja siisteydestä omalta osaltaan huolehtimisen.


Näkymäkuva aulasta (Kuva: Raamit Arkkitehdit)

– Pitää muistaa, että aivan vieressä on toimiva sairaala, jonka toiminta pitää turvata sataprosenttisesti jokaisena päivänä 24/7 – ja myös sen jälkeen kun uusi sairaala on otettu käyttöön. Lujatalo Oy:lle kuuluu vanhan sairaalan purkaminen kokonaisuudessaan ja se suunnitellaan hyvässä yhteistyössä tilaajan kanssa, hän sanoi.

Alihankinnan tarpeista ja aikataulutuksesta tilaisuudessa olivat kertomassa Lujatalo Oy:n puolelta hankekehityspäällikkö Reijo Takkinen, hankintapäällikkö Veijo Vehviläinen, työpäällikkö Ari Jokelainen ja työmaainsinööri Arttu Hakala.

Jätä kommentti