Waltterin koulu vauhdittamassa kestävää kehitystä

Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Tämä tarkoittaa myös, että ympäristö, ihminen ja talous otetaan tasavertaisesti huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa.

Waltterin koulu Varkaudessa paneutuu isosti kevään aikana kestävään kehitykseen – tärkeä asia on paljolti mahdollistunut KierRe-hankkeen avustuksella ja yritysten halulla olla asiassa mukana, muun muassa tarjoamalla kyytejä koululaisille yritysvierailuille. Nyt kampanjoidaan teemalla Kestävää kehitystä vauvasta vaariin.

– Kestävän kehityksen tavoitteita ja sisältöjä esiintyy eri oppiaineissa niille luonteenomaisista näkökulmista. Nykyiseen opetussuunnitelman mukaanhan koulun tulee järjestää vähintään yksi monialainen oppimiskokonaisuus, jossa yhdistellään oppiaineita. Tavoitteena on muodostaa käsiteltävästä aiheesta kokonaisvaltaisempi näkemys. Tästä syystä esimerkiksi kestävä kehitys on yksi hyvä monialaisen oppimiskokonaisuuden teema ja tänä vuonna se tulikin valituksi 1-8 –luokkien teemaksi, kertoo Waltterin koulun apulaisrehtori Teemu Mustonen.

Toiminta käynnistetään 31.1. ja se kestää koko kevään. Oppilaat tulevat mm. suorittamaan salapoliisitehtäviä, suunnittelemaan koulun jätteiden keräyspisteille uusia opasteita käymään erilaisilla yritysvierailuilla, järjestävät muotinäytöksen, videoivat ja editoivat kaupungin käyttöön aiheesta valistusvideoita ja ovat mukana Roskat pois raitilta -tempauksessa.

Suunnittelussa on ollut mukana isolla panoksella myös KierRe-hanke. Hankkeen alkuperäinen ajatus on ollut kuntien resurssiviisauden ja ympäristövastuullisuuden kehittämisessä, sekä ilmastonmuutoksen torjumisessa. Jätteiden parempi kierrättäminen laskee kustannuksia myös kotitalouksissa. Oppilaiden tehtävänä on aktivoida aiheesta sekä omia kotejaan, että isovanhempiaan miettimään omia tottumuksiaan. Aktivointi suoritetaan Keski-Savon Jätehuollon jätekyselyllä, johon saa ja toivotaan vastauksia myös muilta kuntalaisilta.

Kyselyyn pääsee vastaamaan osoitteessa: www.keskisavonjatehuolto.fi

Koulun yhteistyö paikallisiin yrityksiin tulee olemaan keväällä kestävän kehityksen edistämiseksi aiempaa kattavampaa. Työtä tehdään KierRe-hankkeen tukemana ja tavoitteena on kehittää lähiympäristön kierrätystä, lisätä oppilaiden ja kotitalouksien tietoisuutta aiheesta sekä oppilaiden omien valintojen vaikutuksista.

Toimintaan on saatu mukaan yhteistyökumppaneiksi Keski-Savon Jätehuolto, Ekotori, Riikinvoima, KierRe-hanke sekä Warkauden Lehti. Vierailukohteina ovat mm. Ilmattaren tuulipuisto, Keski-Savon Vesi, Varkauden Aluelämpö ja Stora-Enso.

Kestävää kehitystä vauvasta vaariin -asiasta kerrottiin maanantaiaamuna Waltterin koulun aulatiloissa. Videojutussa asiasta kertovat Waltterin koulun osalta apulaisrehtori Teemu Mustonen, luokanopettaja Elina Kuvaja ja luokanopettaja Teija Kauppi. Keski-Savon Jätehuollon osalta asiasta olivat kertomassa projekti-insinööri Janne Kuronen ja jäteneuvoja Sari Heikkinen, Riikinvoiman Ekovoimalaitoksen osalta palvelupäällikkö Miia Varis ja Kier-Re-hankkeen osalta projektipäällikkö Teija Härkönen.

Jätä kommentti