Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Kari Rajamäki: Negatiivinen alueellistaminen on hallitsematonta valtapolitiikkaa

Avatessaan Pohjois-Savon maakuntavaltuuston kokouksen maanantaina 11.6. maakuntavaltuuston puheenjohtaja Kari Rajamäki nosti esille Pohjois-Savon keihäänkärkien kansallisen merkityksen. Hän toi myös esille kaavamaisen valtapolitiikan raunioittavan vaikutuksen.

– Pohjois-Savon kansallisesti merkittävät keihäänkärjet; kone- ja energiateknologia, puunjalostus, elintarvikkeet ja hyvinvointiteknologia, yhä vahvemmin esille nousevan vesi- ja biojalostuksen myötä, luovat maakunnallemme kansallista merkitystä. Kansallisten ja EU-tukien myötä emme siis tue yksin maakuntaa vaan luomme Suomen talouden tulevaa perustaa osaamista vahvistamalla. Tässä suhteessa yliopiston ja Savonian keskeinen kumppanuus aluekehityksessä vain korostuu, totesi Rajamäki, jonka mukaan kuitenkin valitettavasti viime vuodet ovat osoittaneet, että alueellisen kilpailukyvyn rakenteet eivät ole itsestään selvät.

– Alueemme julkiseen hallintoon ja kansallista tehtävää palveleviin toimintoihin kohdistuu yhtäkkiä voimakas negatiivinen alueellistaminen eli toimintojen keskittäminen pääkaupunkiseudulle ja Etelä-Suomeen. Fimean ja Siviilikriisinhallinnan keskuksen osalta, kuten valitettavasti käräjäoikeuksien ja ulosottotoimen raunioittamisessa, ei ole kyse taloudellisista perusteista vaan hallitsemattomasta, kaavamaisesta valtapolitiikasta.

Puheessaan Rajamäki kiinnitti myös huomiota maamme hallituksen sote- ja maakuntauudistukseen, joka on ollut toistamiseen perustuslakivaliokunnan ja myös valtiovarainvaliokunnan arvioitavana. Hänen mielestään tehtyjä johtopäätöksiä ja vaikutuksia Pohjois-Savon maakunnalle ja maakuntavaltuustossa yksimielisesti asetettuihin palvelujärjestelmää koskeviin linjauksiin ja päätöksiin on nyt viimeistään paneuduttava.

– Palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden on vastattava paitsi sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöä, myös asiakkaiden tarpeita. Kestävä linjamme on ollut palvelujen tuottaminen väestön tarpeet huomioon ottaen lähellä palvelujen käyttäjiä ja lähtökohtaisesti vain erityisosaamista tai kalliita investointeja keskitetään. Olemme korostaneet alueella jo valmiina olevia ja kustannustehokkaiksi havaittuja yhteistyöratkaisuja ja hyviksi havaittuja toimintamalleja.

– Perustuslakivaliokunta toteaa ongelmalliseksi ratkaisut tai pilotit, joissa ennakoidaan lainsäädäntöä, jota ei ole ja kenties ei tule. Pohjois-Savon osalta on toki ymmärrettävää, että valmistaudutaan erilaisiin kehityskulkuihin, mutta minusta kaikessa kehittämistyössä ja myös maakunnan kannanotoissa tulee näkyä maakunnan poliittinen tahto palvelujärjestelmään ja sen toimivuuden varmistamiseen nähden, hän totesi.

Jätä kommentti