Varkauden alueen yritykset kehittävät toimintaansa ja työllistävät

Spread the love

Pohjois-Savon alueella suhdannenäkymät ovat hieman myönteisemmät kuin keväällä, kertoi 11.9.2017 julkaistu Pk-yritysbarometri. Kasvuodotukset olivat kasvaneet Pohjois-Savossa merkittävimmin Ylä-Savossa. Myös Sisä-Savossa suhdanneodotukset ovat kasvaneet, Varkauden seudulla kasvuodotukset ovat tasaantuneet. Varkauden alueen tulokset perustuvat 55 pk-yrityksen vastaukseen. Tämä uutisointi on aiheuttanut mietintää paikallisesti ja valtakunnallisesti.

Varkauden alueen yrityksillä menee edelleen hyvin ja kasvua haetaan

Alkuvuoden 2017 aikana alueen yrityksiin on saatu noin 1,2 miljoonan euron avustukset TKI, kansainvälistymis- ja investointihankkeisiin. Varovainen arvio on, että kokonaisinvestoinnit ovat alkuvuodelta näissä yrityksissä noin kolmemiljoonaa euroa. Näiden kehittämis- ja investointitoimenpiteiden työpaikkavaikutukset ovat yli 70 uutta työpaikkaa. Tässä määrässä ovat mukana ainoastaan julkista yritystukea saaneet yritykset; kokonaistilanne on siis vielä parempi. Laskutoimituksessa eivät ole mukana uusien yritysten luomat työpaikat tai investoinnit, alueen aktiivisten, mutta ei julkista tukea saaneiden pk-yritysten luomat työpaikat tai investoinnit, eivätkä alueella toimivan suuryrityksen luomat työpaikat tai heidän tekemänsä investoinnit.

Yrityskoko- ja työpaikkajakauma alueellamme noudattaa samaa linjaa, kuin koko maassa, mutta jalostustyöpaikkojen osuus on yli 10 prosenttiyksikköä suurempi kuin maan keskiarvo.  Yrityksiä Varkaudessa on noin 900 ja yritysten toimipaikkoja yhteensä 1300, joissa työpaikkoja on noin 8400. Kaikista yrityksistä noin 95 % on mikroyrityksiä, eli alle 10 henkilöä työllistäviä yrityksiä. Varkaudessa se tarkoittaa noin 850 mikroyritystä, joista yksinyrittäjiä on noin 500. Tämä tarkoittaa 500 työpaikkaa. Lopuissa mikroyrityksissä on arviolta noin 1000 työpaikkaa eli yhteensä 1500 työpaikkaa Varkaudessa. Pienten-  ja keskisuurten yritysten palveluksessa (joita alueella noin 45) työskentelee noin 3200 työntekijää, suurissa yrityksissä noin 1500 työntekijää ja loput noin 2200 julkisilla tahoilla.

Vaikka PK-barometrin mukaan kasvuodotukset ovat tasaantuneet, Varkauden alueen kasvuteot ovat sen sijaan lisääntyneet. Kasvua haetaan monin eri tavoin – joskus siihen saadaan julkista tukea, useimmiten ei. Alueen yritykset kasvavat ja voivat hyvin – kehittävät, kehittyvät, työllistävät, tuottavat, maksavat veroja ja etenkin työntekijät maksavat veroja alueelle. Yritykset ovat keskiössä ja ovat myös erittäin tärkeitä työllistäjiä sekä elinvoimantuottajia.

Jätä kommentti