Varkauden kaupungin strategiatyö etenee

Kaupungin strategiatyö käynnistettiin alkusyksystä kaupunkilaisille suunnatulla Tulevaisuuden Varkaus -kyselyllä. Vastauksien mukaan varkautelaiset arvostavat väljästi rakennettua ja selkeästi kaavoitettua vehreää kotikaupunkiaan, joka on ”kooltaan juuri oikean kokoinen”. Varkautelaiset uskovat, että myös tulevaisuudessa Varkaus on elinvoimainen, viihtyisä ja turvallinen.

Varkautelaisten mielestä kaupunkia syleilevä monimuotoinen järviluonto tulee hyödyntää ja kaupunkikuvaa kirkastaa. Varkauden keskeistä sijaintia kiiteltiin, mutta toisaalta moitittiin läpimenoteiden huonoa kuntoa. Kyselystä käy ilmi, että Varkaudesta muodostuvan mielikuvan kirkastamista tulee edelleen jatkaa, toiveena on, että Varkauden imago olisi raikas, lämmin ja moderni. Varkautelaiset toivoivat myös monikanavaisia osallistumis- ja vaikuttamiskanavia sekä suoria keskusteluyhteyksiä sekä päättäjien että virkamiesten kanssa.

Kuntalaiskyselyn pohjalta kaupunginvaltuusto ja -hallitus ovat syksyn ajan työskennelleet aktiivisesti etsien kärkiä tulevaisuustyöhön. Keskiöön nousi Asukkaiden Varkaus. Strategisiksi kärjiksi on nostettu:

1. Elinvoiman ja työllisyyden lisääminen

2. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

3. Vetovoimainen elinympäristö

4. Vastuullinen ja tasapainoinen talous

Strategiatyö jalkautuu asukkaiden pariin marraskuun puolessa välissä, marraskuun alun valtuustoseminaarin jälkeen. Asukastilaisuuksia tullaan pitämään kolme ja lisäksi sidosryhmätapaamisia, sekä toteutetaan sähköinen kysely. Tuolloin etsitään menetelmiä asetettuihin tavoitteisiin pääsemiseksi. Tavoitteita on strategisiin kärkiin mietitty valtuusto- ja hallitustyöskentelyissä. Tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit tarkentuvat prosessin aikana.

Varkaus valmistautuu kansalaisyhteiskuntaan

Asukkaiden osallisuuden mahdollisuuksien merkittävä lisääminen on yksi keskeinen osa työn alla olevaa kaupunkistrategiaa. Osallistaminen luo uutta kaupunkikulttuuria, hyvinvointia ja elinvoimaa sekä synnyttää toimivia rakenteita asukkaiden ja kaupunkiorganisaation välille.

Kansalaistoiminnan ja osallisuuden koordinoijaksi kaupunki on palkannut Vuokko Jaakkolan. Pitkäaikaisen uutistoimittajan ja projektityöläisen viimeisimmät näytöt ovat juuri osallisuuden kehittämisessä. Vuokon tekemä Pieksämäen kylätoiminnan ja osallisuuden kehittäminen oli ehdolla valtakunnalliseksi demokratiapalkinnon saajaksi tänä talvena. Jaakkola itse sai tekemästään työstä valtakunnallisen maaseutukehittäjän tunnustuksen syyskuun alussa.

Yhteyshenkilön tarve kaupungin ja asukkaiden välille on jo pitkään ollut asukkaiden toiveissa. Vuokko Jaakkola on aloittanut osallisuuskoordinaattorina Varkauden kaupungilla lokakuun alussa.

Jätä kommentti