Valtionavun korotus elintärkeä kylätoiminnalle

Spread the love

Valtiovarainministeriö esittää kylätoiminnan valtionavuksi 1,1 miljoonaa euroa vuodelle 2018. Suomen Kylätoiminta ry:ssä ja kenttäväen keskuudessa valtiovallan ele on otettu vastaan helpotuksen tuntein.

–  Ponnistelujemme tärkeys kylien ja maaseudun kehittämisessä on ymmärretty, kiittelee Suomen Kylätoiminta ry:n hallituksen puheenjohtaja Petri Rinne.

–  Maamme 3 250 kyläyhdistyksen työ vaikkapa digitalisaation edistämisessä, pitkäaikaistyöttömien työllistämisessä ja maahanmuuttajien kotouttamisessa on korvaamatonta. Talkootöitä kylien asukkaiden ja siellä yrittävien ja vierailevien hyväksi tehdään noin viisi miljoonaa tuntia vuodessa, hän jatkaa.

Viime vuonna kylätoiminnan valtionapua leikattiin sama määrä, mitä nyt ollaan nostamassa: 700 000 euroa. Leikkaus suisti monet maakuntatasolla toimintaa aktivoivat kyläasiamiehet (19 kpl) ahdinkoon, koska valtionapu muodostaa maakunnallisten kyläasiamiesten toimeentulon selkärangan. Kyläasiamiehiä onkin jouduttu lomauttamaan, vaikka maakuntauudistuksen takia juuri nyt tarvitaan entistä vahvempia verkostoja ja vaikuttajia.

– Valtionavun palautus 1,1 miljoonan tasolle on äärimmäisen tärkeää, jotta kylätoiminnan tukirakenteet eivät rapaudu. Tähtäimemme on kuitenkin 1,5 miljoonassa, jolla summalla pystyisimme palkkaamaan kokopäiväiset kyläasiamiehet maakuntiin. Tulemme paiskimaan töitä koko Suomen hyväksi korotuksen arvoisesti, lupaa Rinne.

Seuraava mittava vaikuttamisen paikka kylätoimijoilla on Suomen historian ensimmäisessä Maaseutuparlamentissa Leppävirralla 1.–3.9.2017.

Pohjois-Savossa maakunnallinen kyläyhdistys Pohjois-Savon Kylät ry voi myös hieman huokaista, koska sen toiminta on vuosittain ollut vaakalaudalla valtionavustuksen pienenemisen myötä. Kyläasiamies ja Pohjois-Savon Kylät ry toimii kylien edunvalvoja Pohjois-Savossa. Meillä on yhteydet ja tiedottaminen toimii Pohjois-Savon noin 300 kylään.

– Perustoiminnan rahoituksen on oltava kunnossa, jotta voimme tehdä hankkeita ja kehittää kylätoimintaa yhdessä kylien kanssa, kertoo kyläasiamies Merja Kaija.

Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) on kylä- ja kaupunginosatoimintaa, Leader-työtä ja muuta paikallista kehittämistä edistävien järjestöjen kaksikielinen valtakunnallinen yhdistys.

SYTY tekee työtä kylien ja asukasyhteisöjen elinvoimaisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien vahvistamiseksi. Samalla luodaan kylillä asuville ihmisille edellytyksiä työhön ja riittävään toimeentuloon.

Jätä kommentti