Sotepilotointi, rahalla ostettua yksityistämistä!

Spread the love

Pilotit tukevat valinnanvapauslain toimeenpanoa jo ennen lain varsinaista voimaantuloa ja tähän prosessiin hallitus päätti ohjata 100 miljoonan euron määrärahan.

Sote Pojois-Savon muutosjohtaja Leila Pekkanen ilmoitti, että maakunta hakee valinnanvapauspilottiin.

Samassa yhteydessä hän ilmoitti, että perustuslakivaliokunnan kielteinen lausunto soteuudistuksen valinnanvapaudesta ei estä hakemusta, vaan hakemusta täydennetään sen mukaan, mitä laki jatkossa vaatii.

Soteuudistuksen kompurointi perustuslain vastaisena osoittaa, että prosessi tulisi keskeyttää. Mittaluokaltaan historiallisen suuri julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen yksityistäminen ja rahalla ostettua yksityistämistä pilotoinnin kautta ennen lainvalmistumista, näyttää perusporvarihallituksen tärkeimmän tavoitteen uudistuksessa. Yksityistäminen menee toimivien ja kattavien kansalaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden saamisen edelle.

Varkauden kaupunginhallitus päätti 26.6 pitämässään kokouksessa , että se ei voi tässä vaiheessa antaa sitoumusta pilottiin osallistumiseen, koska ei ole varmuutta kokeilulainsäädännön lopullisesta sisällöstä eikä siten myöskään pilotin sisällöstä. Varkaus on ollut valtakunnallisesti hyvä esimerkki toimivien julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäjänä, yhdessä vielä toisen maakunnan puolella olevan Joroisten kunnan kanssa. Kahden kunnan yhteinen ja kehittyvä palvelurakenne, hyödyntäen laajasti koskien myös perus-erikoissairaanhoitoa, on esimerkillinen julkinen palvelu kansalaisille. Tätä ei saa vaarantaa! Perustuslakivaliokuntakin huomioi seuraavaa: ” Sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä voi kriisiytyä. Lisäksi osa ongelmista liittyy kokonaan puuttuviin tietojärjestelmiin. Esitys myös pikemminkin lisää eriarvoisuutta kuin vähentää sitä”

Hallitus ajaa tällä uudistuksella ja aikataululla historiallisesti Suomea kohti julkisten palveluiden alasajoa. Hallitsematon kierre tulee katkaista ja uudistus tulee tehdä yli puoluerajojen yhteisesti kunnioittaen perustuslaillisia edellytyksiä, kuten Sdp esittää!

Uudistusta ei saada tehtyä 18 kuukaudessa, kun tavoitteena on julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden tasa-arvoinen, kattava ja hallittu palvelukokonaisuus.

Timo Suhonen
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Varkaus

Jätä kommentti