Tärkeä tapaaminen alueen ja maakunnan tulevaisuudelle

Spread the love

Tiiviillä yhteistyöllä ja myös istahtamalla saman pöydän ääreen keskustelemaan – kesätyöpäivänäkin – saadaan asioita ja suunnitelmia eteenpäin. Varkauden kaupunki kutsui Savonia-ammattikoulun rehtori Mervi Vidgrenin ja Savon koulutuskuntayhtymän (Sakky) rehtorin Heikki Helven vieraakseen. Kesätyöpäivän aikana keskusteltiin molempien oppilaitosten kuulumisista ja koulutusnäkymistä Varkaudessa, tutustuttiin Riikinvoiman ekovoimalaitokseen, saatiin paikallisia yrityskuulumisia ja piipahdettiin ekopaattiristeilyllä.

Varkauden kaupungin puolelta tapaamisessa olivat mukana kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, Savonian hallituksen varapuheenjohtaja Kari Rajamäki, kaupunginjohtaja Hannu Tsupari, Navitas Kehitys Oy:n toimitusjohtaja Jouko Laitinen sekä kaupungin luottamusmiespuolelta kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen Paula Pulliainen ja kaupunginvaltuutettu Markko Rothström. Pulliainen aloittaa työskentelyn Sakkyn hallituksessa ja Rothström jatkaa Sakkyn hallituksessa.

Kari Rajamäen mukaan kyseisten oppilaitosten keskeisestä toiminnasta on riippuvainen koko maakunnan ja aluekehityksen kannalta vetovoimaisuus ja tulevaisuus – jotta nuorten koulutukset, osaaminen ja työvoiman saatavuus ovat vastaamassa teollisuuden ja yritysten tarpeita. Tärkeää onkin, että esimerkiksi teollisuus kokee, että investoinneilla on merkitystä ja uusien yritysten perustamisille tarjoutuu mahdollisuuksia.

Rajamäki myös tähdensi, että Varkauden lukion osalta kaupungin on sitouduttava panostamaan lukion kehittämiseen. Kaikkinensa hänen mielestä nuorten opiskelukiinnostuksen osalta vetovoimaa on parannettava – on toimittava, katsomoon ei pidä jäädä.

Yhdessä

Savonian rehtori Mervi Vidgren totesi, että Suomi100-teeman, ”Yhdessä”, mukaisesti on hyvä mennä eteenpäin Varkauden alueella.

– Meille on äärimmäisen tärkeää, että Varkaudessa on elinvoimainen lukio ja toisen asteen ammatillinen koulutus. Ammattikorkeakoulu näkee toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijat tärkeinä. Heitä tarvitaan työelämässä ja jossakin vaiheessa he mahdollisesti tulevat jatkamaan myös ammattikorkeakouluopinnoissa, sanoi Vidgren, jonka mielestä tarvittaisiin tietyllä tavalla uudenlaisia malleja, jo peruskouluihin menevää ymmärrystä insinööriopiskelujen ja insinöörityön olemuksesta. Hänen mielestään luonnontieteelliset aineet ovat jääneet peruskouluissa aika vähälle.

Sakkyn rehtori Heikki Helve toi esille ilonsa Varkauden lukion vetovoiman kasvusta – yhteishaussa Varkauden lukio on Pohjois-Savon neljänneksi vetovoimaisin.

– Kun siihen yhdistetään kaksoistutkintomahdollisuus, niin on hyvä usko tehokkaaseen eteenpäin menemiseen. Yksi tärkeä osa vetovoimatekijää on Varkauden kampuksen uudistaminen eli n. 10 miljoonan euron investointi. Uutta oppimisympäristötilaa rakennetaan n. 3.500 neliötä ja n. 8.300 neliötä vanhoja tiloja peruskorjataan. Iso osa aikansa palvellutta rakennuskantaa puretaan pois.

– Kaikkiaan tavoitteena on, että vuoden 2020 syksyllä Varkaudessa on erittäin moderni, monipuolinen, hyvän oppimisen tarjoava oppimisympäristö koko toisen asteen koulutukselle – saman katon alla ammatillisella puolella ja lukiossa.

Tekoja ja panostuksia

Käydyissä keskusteluissa korostui työelämän merkitys ja työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen liittyvät asiat. Ja kun asiat toimivat hyvin, niin edellytykset työllistyä Varkauden alueella ovat entistä paremmat. Ja se on elinvoimaisuustekijä, jota alue tarvitsee.

Varkauden kaupunginjohtaja Hannu Tsupari totesi Varkauden kampushankkeen olevan hyvässä vauhdissa. Hän myös sanoi, että heti kesän jälkeen tulee avata keskustelu, voitaisiinko Varkaudessa keskusteluissa ollutta monitoimihalli-ideaa lähteä kehittelemään yhdessä, koska Sakky rakentaa kampukselle liikuntasalin.

Navitas Kehityksen toimitusjohtaja Jouko Laitinen totesi yhteistyön oppilaitosten kanssa toimivan hyvin. Kuitenkin hänen mielestään on huoli, että tulevaisuudessakin Varkaudessa olisi saatavilla osaavaa työvoimaa maailman huipulla olevan teollisuuden ja sen alihankkijoiden tarpeisiin. Savonian rehtori Mervi Vidgren sanoikin oppilaitoksen ottavan tosissaan energiatekniikan ja kokonaisuuden opiskeluissa. Siitä osoituksena on neljä rekrytointia Varkauteen – tutkimusinsinööri ja projekti-insinööri tutkimushalliin ja lisäksi kaksi opettajaa.

Tutkimus, kehitystoiminta ja innovaatiot – TKI. Savonian TKI-asiantuntija Petteri Heino kertoi, että panostuksia tullaan tekemään tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan kansainvälistämiseen Hän nosti esille myös uusiutuvan energiaan ja kiertotalouden, joista odotetaan paljon ja panostetaan tulevaisuudessa.

Kesäisellä tapaamisella haluttiin varmistaa, että Varkauden alueen työvoiman kysyntä ja koulutuksen tarjonta kohtaavat. Päivän aikana pidetyssä mediatapaamisessa todettiin, että keskustelujen alla olivat isot linjaukset, oikeat teot ja panostukset. Kuulosti hyvältä.

Jätä kommentti