Kestävää kehitystä Pohjois-Savon yrityksissä

Spread the love

Maanantaina 5.6.2017 vietetään Maailman ympäristöpäivää. Ympäristöasiat ovat tulleet yhä tärkeämmäksi myös yrityksille kestävän liiketoiminnan, yhteiskuntavastuun ja kilpailukyvyn kannalta. Pohjois-Savossa on lähdetty kehittämään yritysten järjestelmällistä ympäristöjohtamista. Vuosi sitten kaksitoista eri toimialojen yritystä päätti vastata kestävän kehityksen haasteeseen ja tuloksia on syntynyt. Syksyllä on tavoitteena saada Pohjois-Savoon ensimmäiset Ekokompassi-sertifikaatit.

Savon koulutuskuntayhtymä etsi keväällä 2016 yrityksiä, jotka olisivat kiinnostuneet oman toimintansa ympäristöasioiden kehittämisestä. Tuolloin käynnistettiin Kestävää kehitystä Pohjois-Savon yrityksissä – hanke, jonka tavoitteena oli tukea pk-yritysten ympäristöasioiden hallintaa. Mukaan lähti 12 yritystä eri toimialoilta: Auto-Jeni Oy, Hius- ja kauneushuone Havana, Kiinteistö-KYS Oy, Koivumäen Kartano Oy, Kuopion Ravirata Oy, Lignell & Piispanen, Liikuntakeskus Kunnonsali Oy, Lunawood Oy, SanMat Kunnossapito Oy, Puijon Kiinteistöpalvelu Oy, Teho-Posako Oy sekä Tulilyhty Oy.

Kaikissa yrityksissä kartoitettiin aluksi toiminnan ympäristövaikutuksia ja ympäristöasioiden hallinnan nykytilaa. Näiden tulosten ja yritysten omien tavoitteiden pohjalta suunniteltiin yrityskohtaiset kehittämistoimenpiteet. Yritykset ovat mm. vähentäneet materiaalien ja energian kulutustaan, edistäneet ympäristövastuullisia hankintoja, tehostaneet jätehuoltoa ja kierrätystä, kehittäneet riskienhallintaa sekä kehittäneet henkilöstönsä kestävän kehityksen osaamista.

Ympäristövastuullisuuden kehittämistä Ekokompassilla

Osa yrityksistä halusi kehittää ympäristöasioiden hallintaa rakentamalla ympäristöjärjestelmän. Työkaluksi valittiin Ekokompassi, joka on pk-yrityksille ja tapahtumille suunnattu kevennetty ympäristöjärjestelmä. Ekokompassi sisältää 10 kriteeriä, joiden noudattamiseen yritys sitoutuu. Kriteerit sisältävät vaatimuksia mm. jätehuollolle, kemikaalien hallinnalle ja systemaattiselle ympäristöasioiden kehittämiselle. Ekokompassi-järjestelmä auditoidaan ja yritys saa siitä virallisen sertifikaatin. Siten se on luotettava osoitus myös asiakkaille, että yritys ottaa ympäristöasiat huomioon toiminnassaan.

Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä on ollut käytössä pääasiassa vain pääkaupunkiseudulla, mutta järjestelmä valtakunnallistetaan vuodesta 2018 alkaen. Savon koulutuskuntayhtymä on pilotoinut järjestelmää kuluneen vuoden aikana ja tavoitteena on, että palvelua tullaan tarjoamaan alueen yrityksille ja tapahtumille myös hankkeen jälkeen.

Yritysten ympäristötyön kehittäminen sopii hyvin ammatilliselle koulutuksenjärjestäjälle, koska alueen yritysten kanssa tehdään muutenkin tiiviisti yhteistyötä henkilöstökoulutusten ja työssäoppimisen puitteissa. Yritysten ympäristötyön kehittämistä on voitu kytkeä myös osaksi opetusta tarjoamalla opiskelijoille aitoja työelämän kehittämistehtäviä esim. jätehuollon kartoituksia, jätehuoltosuunnitelman laatimista ja yrityksen riskien arviointia. ”Koulutusuudistuksen myötä työpaikoilla oppiminen lisääntyy, joten on tärkeää, että myös työpaikkojen käytännöt ja menetelmät ovat kestävän kehityksen mukaisia” painottaa kestävän kehityksen koordinaattori Anu Salo.

Auto-Jeni Oy – energiatehokkuuden ja jätehuollon kehittämistä

Auto-Jeni Oy on Varkaudessa ja Pieksämäellä toimiva autotalo. Yritys on jo aikaisemmin kiinnittänyt huomiota ympäristöasioihin ja sillä on käytössään ISO 14001-ympäristöjärjestelmä. Ympäristöasioita haluttiin kuitenkin edelleen kehittää.

Varkauden toimipisteeseen toteutettiin keväällä energiatehokkuuskatselmus, jossa kartoitettiin keinoja energiansäästöön ja uusiutuvan energian hyödyntämiseen. Syksyllä päivitetään yrityksen jätehuoltosuunnitelma. Osana jätehuollon kehittämistä Savon ammatti- ja aikuisopiston opiskelijat rakentavat yritykselle uuden jätekatoksen.

Jätä kommentti