Kanavamuseot Mobilian vastuulle

Spread the love

Valtakunnallinen auto- ja tieliikenteen alan erikoismuseo Mobilia on 15. toukokuuta aloittanut Liikenneviraston omistamien kanavamuseoiden ylläpitäjänä.

Mobilian vastuulle kuuluu koordinoida toimintaa sekä huolehtia kohteiden avoinna pidosta. Kangasalla sijaitseva Mobilia tekee yhteistyötä paikallisten sopimuskumppaneiden kanssa.

Liikenneviraston kanavamuseoita on viisi ja ne sijaitsevat Varkaudessa (Taipaleen kanavamuseo), Lappeenrannassa (Saimaan kanavan museo), Heinävedellä (Varistaipaleen kanavamuseo),

Kontiolahdella (Jakokosken kanavamuseo) sekä Virroilla (Herraskosken kanavamuseo). Kohteet ovat avoinna kesäkaudella. Kanavamuseot sijaitsevat historiallisesti ja matkailullisesti arvokkaissa kanavakiinteistöissä ja niillä on myös alueellista merkitystä.

Ylläpitosvastuu siirtyi Mobilialle Liikenneviraston kilpailutuksen kautta. Palvelusopimus on voimassa viisi vuotta. Sopimuksen voimassaoloaikana tehdään myös museoita koskevat kehittämissuunnitelmat.

Jätä kommentti