Varkaudessa rakennetaan keskustelevaa yhteiskuntaa pureutumalla paikallisiin kysymyksiin

Suomen askeleet-kansalaiskeskustelujasarja saapuu Varkauteen 23.5.2017. Vastaavia ideariihiä on järjestetty yhteensä 30 ympäri Suomen ja Varkauden tapahtuma päättää kiertueen. Soisalo-opiston isännöimä tilaisuus järjestetään tiistaina 23.5. klo 18-21 Soisalo-opistolla, osoitteessa Taipaleentie 24.

Suomen askeleet-kansalaiskeskusteluissa pohditaan rennossa kahvipöytätunnelmassa sitä, millaista on hyvä elämä, miten eriarvoisuutta tasataan ja kuinka rakennetaan siltoja eri ihmisryhmien välille sekä suunnitellaan yhdessä ratkaisuja tulevien sukupolvien hyvinvoinnin takaamiseksi. Keskustelu etenee valtakunnallisista kysymyksistä paikallisten asioiden ratkaisemiseen.

Keskustelun teemoihin johdattelee asiantuntijoiden alustus ajankohtaisista ilmiöistä. Paikallisten asioiden näkymistä alustamassa on myös erityisnuorisotyöntekijä Petteri Vaalimaa. Keskustelu etenee valtakunnallisista kysymyksistä paikallisten asioiden ratkaisemiseen ja menetelmänä toimii World Cafe-pöytäkeskustelu.

Kansalaiskeskusteluun haetaan aivan tavallisia ihmisiä kaikilta elämänaloilta. Ilmoittautua voi osoitteessa 100askelta.fi/suomen-askeleet. Keskustelijoita on ilmoittautunut mukaan innokkaasti, mutta tilaa on vielä.

Valtakunnallisista kansalaiskeskusteluista syntyneet ideat toimivat pohjana hankkeen etenemiselle. Ne julkaistaan keväällä verkossa kaikkien arvioitaviksi, luovutetaan poliittisille päätöksentekijöille ja esitellään Porin SuomiAreenalla. Sen jälkeen ne jalostuvat paikallisten nuorisovaltuustojen käsissä uuteen muotoon. Myös Joensuun nuorisovaltuusto on mukana hankkeessa.

Hanketta koordinoi sivistysjärjestö Kansanvalistusseura, ja sen toteuttamisessa on mukana useita kansalaisjärjestöjä ja -opistoja lähes kaikista maakunnista sekä ulkomailta. Keskustelusarja on osa 100 askelta Suomen tulevaisuuteen-hanketta, joka on mukana Valtioneuvoston kanslian Suomi 100-ohjelmassa.

Jätä kommentti