Autoilijoiden asenteet aiempaa ympäristömyönteisempiä

Spread the love

Hinta on edelleen selkeästi tärkein auton valintaa ohjaava seikka, selviää tuoreesta Trafin teettämästä kyselytutkimuksesta. Vähäpäästöisen auton edullinen hinta olisikin tehokkain keino ohjata kuluttajia ympäristöystävällisempien autojen hankintaan. Aiempiin kyselytutkimuksiin verrattuna autoiluun ei haluta enää käyttää yhtä paljon rahaa, kun taas autoilun vähentäminen ja joukkoliikenteen käytön lisääminen ovat kasvattaneet suosiotaan.

– Ympäristötietoisuus sinänsä on kasvanut viime vuosina, mutta auton hankintapäätöksiin sillä ei vieläkään ole merkittävää vaikutusta. Hienoa on, että autoilijat ovat kuitenkin aikaisempaa valmiimpia toimimaan niin, että omasta autoilusta koituisi mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle, toteaa asiantuntija Erno Aholammi.

Kyselytutkimus on jatkoa tutkimussarjaan, joka toteutettiin vuosina 2007–2012.

Hinta ohjaa yhä auton valintaa, mutta autoilijat aiempaa ympäristötietoisempia

Auton hinta on ollut jokaisessa aiemmassakin tutkimuksessa autovalinnan tärkein kriteeri. Tällä hetkellä 40 prosenttia vastaajista uskoo hinnan vaikuttavan valintaan eniten. Merkki ja malli nousevat seuraavaksi tärkeimmiksi kriteereiksi. Sillä, kuinka paljon polttoainetta auto kuluttaa, on entistä vähemmän merkitystä auton valintaan. Vähiten kannatusta kyselyssä ympäristöystävällisempien autojen hankintaan ohjaavina tekijöinä saivat dieselin suosiminen sekä tietullit ja ruuhkamaksut.

Jo lähemmäs kolmannes autoilijoista olisi periaatteessa valmis ympäristöystävällisemmän auton hankintaa, kun vuonna 2012 sitä oli harkinnut vain joka kymmenes. Autoilun vähentäminen ja joukkoliikenteen käytön lisääminen ovat myös kasvattaneet suosiotaan.

Vaikka auton valinnassa ympäristötekijät eivät korostu, autoilijoiden valmius pienentää autoilunsa ympäristökuormitusta omien tekojensa kautta on parantunut.

Autoilusta ei haluta maksaa enää niin paljon kuin ennen – polttoaineen kohdalla yli 2,26 euron litrahinta vähentäisi autoilua

Kyselytutkimuksen mukaan autoiluun ollaan valmiita käyttämään rahaa hieman vähemmän kuin aiemmin.

Vastaajien mielestä sopiva bensiinin litrahinta on nyt 1,14 euroa, kun se vuonna 2012 oli 1,23 euroa. Dieselin kohdalla hinta oli nyt 0,99 euroa ja aikaisemmin 1,15 euroa.

Niin kutsuttu polttoaineen kipurajahinta eli se polttoaineen litrahinta, joka alkaisi vaikuttaa ajosuoritteeseen, on myös laskenut. Tällä hetkellä kyseinen hinta on 2,26 euroa litralta, kun vuonna 2012 vastaava luku oli 2,70 euroa litralta. Ajosuoritetta kasvattava litrahinta puolestaan olisi nyt 0,99 euroa litralta, noin 40 senttiä matalampi kuin vuonna 2012.

Kimppakyyti ei houkuttele

Perinteisen joukkoliikenteen vaihtoehdot ovat käytössä suhteellisen harvoilla kyselyyn vastanneista. Neljännes vastaajista on käyttänyt kimppakyytiä työmatkaliikenteessä. Puolet vastaajista ei taas kokenut kimppakyytiä itselleen sopivaksi vaihtoehdoksi.

Vain kaksi prosenttia vastaajista on käyttänyt yhteiskäyttöautopalvelua, vaikka puolet on tietoisia palvelun olemassaolosta. Kolme prosenttia vastaajista olisi valmis liittämään autonsa yhteiskäyttöautopalveluun, mutta määrä kasvaa viidennekseen, jos liittäminen on taloudellisesti kannattavaa.

Ympäristöystävällinen autoilu-kyselytutkimus on jatkoa tutkimussarjaan, joka toteutettiin vuosina 2007–2012. Tutkimussarjan avulla seurattiin autoilijoiden ympäristöasenteita sekä taloudellisen ohjauksen vaikutusta auto- ja autoiluvalintoihin. Tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy.

Jätä kommentti