Liikennemarkkinoiden murros ja digitalisaatio luovat uusia mahdollisuuksia ja haasteita

-Liikenteen markkinoilla on juuri tällä hetkellä käynnissä monia muutoksia, esimerkiksi digitalisaation myötä tieliikenteen henkilöliikennemarkkinoille on tullut uudenlaisia dynaamisia toimintatapoja, sanoi Trafin pääjohtaja Kari Wihlman Trafin Liikenne, ympäristö, yhteiskunta-seminaarissa. Trafin Liikenne, ympäristö, yhteiskunta -seminaari keräsi Helsingin Finandia-talolle lähes 500 liikennealan vaikuttajaa.

-Uusien kilpailijoiden tulo tiukasti säännellyille markkinoille saattaa johtaa haastaviin tilanteisiin. Säänneltyjen markkinoiden avaaminen ei ole helppoa, mutta se tulee ennen pitkää tapahtumaan kaikilla liikennesektorin osa-alueilla.

Wihlman otti myös kantaa rautatiekilpailun avaamiseen.

-Suomen rautatiemarkkinoiden kehittymisessä on vielä paljon tilaa, vaikka tavaraliikenteessä on jo ensimmäisiä merkkejä kilpailusta. Matkustajaliikenteenkin avaaminen kilpailulle on aivan viime aikoina noussut uudelleen esille, hän totesi.

-Eurooppalaisten kokemusten mukaan rautateiden turvallisuustilanne ei ole avoimen kilpailun maissa huonontunut, vaan nämä maat löytyvät turvallisuustilastojen kärkipäästä.

Digitaalisuus synnyttää uutta liiketoimintaa

Digitaalisuus tukee koko liikennesektorin kehittymistä ja innovoi uudenlaiseen tekemiseen sekä synnyttää uutta liiketoimintaa ja liikenteen palveluita. Trafin rooli viranomaisena on etsiä uudenlaisia liikenteen tiedon hankintatapoja ja avata tietoa entistä laajemmin avoimeen käyttöön.

-Tietoa on kyettävä hyödyntämään pääomana, jonka pohjalta innovoidaan uusia tehokkaampia prosesseja, palveluita ja liiketoimintaa, Wihlman sanoi.

-Tiedon avaaminen ei ole vain viranomaisten ja julkisen sektorin velvollisuus, vaan myös yritysten olisi avattava tietojaan yhteiseen käyttöön.

Trafi avaa liikennetietoa ja tuottaa tietopalveluita.

-Tavoitteena on huolehtia osaltamme siitä, että liikkumiseen liittyvät palvelukokemukset ovat mahdollisimman yhtenäisiä ja digitaalinen tieto kulkee liikkujan mukana.

Jätä kommentti