Jaakko Ikosella on katse tulevaisuudessa

(Eduskuntavaalit järjestetään seuraavan kerran Suomessa sunnuntaina 19.4.2015. Ennakkoäänestys on kotimaassa 8.-14.4.2015 ja ulkomailla 8.-11.4.2015. Eduskuntavaaleissa 2015 valitaan 200 kansanedustajaa ja siinä saavat äänestää kaikki äänioikeutetut, eli viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset. Sykkeessä-kaupunkilehti haastattelee Varkaudessa ja Leppävirralla asuvat eduskuntavaaliehdokkaat niin, että jokaisessa ilmestyvässä lehdessä on yksi ehdokas haastateltuna. Tämä haastattelu ilmestyi alunperin Sykkeessä-lehdessä 7/2014.)

Jaakko Ikonen
Eduskuntavaaliehdokas, lakimies Jaakko Ikonen on huolestunut alhaisista äänestysprosenteista viime aikojen vaaleissa. Omalla esimerkillään hän toivoo kansalaisten aktivoitumista yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Varkautelainen lakimies, OTM Jaakko Ikonen (31 v.), on lähtenyt eduskuntavaaliehdokkaaksi SDP:n Savo-Karjalan piirissä. Kesäkuussa vahvistuneen päätöksen taustalla ovat Ikosen kiinnostus yhteiskunnallisia asioita kohtaan jo kouluajoista lähtien ja sittemmin koulutuksensa ja lakimiehen työnsä kautta. Sosialidemokratiaan hänellä on sukujuuret isoisoisänsä, varkautelaisessa kunnalliselämässä vaikuttaneen Aukusti Moilasen kautta.

– Palaan juurilleni, ympyrä sulkeutuu – alkaakseen uudestaan. Jotenkin koen sydämessäni tiettyä velvollisuutta ja kutsumusta sukujuuriani kohtaan. Jos meillä on tällainen poliittinen ajattelu ollut suvussa, ehkä minun on tutustuttava myös tähän puoleen itsessäni. Lähden tutkimusmatkalle – katsotaan, mitä se tuo tullessaan.

– Nyt tarjoutuu tilaisuus lähteä keskustelemaan aiheista eri sidosryhmien ja viitekehyksien kautta. Olen omalla julkisella kirjoittamisella ja keskustelulla jo tähänkin saakka osallistunut omalla tavallani myös paikallispolitiikkaan ja kansalaisaktiivisena henkilönä ilmaissut oman näkemykseni asioihin, sanoo Ikonen, joka tulee järjestämään keskustelutilaisuuksia esimerkiksi kirjastolla. Omassa työssään hän on nähnyt laidasta laitaan yhteiskunnan ongelmatilanteita eri ikäryhmissä. Hän näkeekin tärkeäksi monet asiat, jotka ovat työn kautta tulleet tutuiksi.

– Ihmisten oikeusturvan kannalta on hyvä osallistua yhteiskuntaa koskevaan keskusteluun. Tuolloin lisätään tietoisuutta asioiden todellisesta tilasta.

Jaakko Ikonen teki valinnan ja sitoutui puolueeseen, koska eduskuntavaaliehdokkuuden hän näkee hankkeena, jossa lähtökohtana on joukkueurheilu.

– Tehdään yhdessä joukkueena töitä. Tämän päivän yksilöllinen ajattelu pitää kuitenkin sallia. En usko, että sitoutuminen sinällään tarkoittaisi, että minun pitää sisäistää joitakin ajatuksia, jos en jaa niitä omalta arvomaailmaltani. Puolueen lähtökohtaiset arvot jaan ja sitä kautta olen sitoutunut.

– Usko puoluepolitiikkaa kohtaan on ihmisillä horjunut 2000-luvulla. Ehkä omakin ajatus on kypsynyt ja nyt pystyy näkemään yhteiskunnallisen vaikuttamisen laajemmassa skaalassa. Yhteiskunnallisen keskustelun perässä olen ollut nuoresta saakka, hän sanoo.

Katse tulevaisuuteen

Painavana perusteena lähteä ehdokkaaksi Ikosella oli Varkaus ja Keski-Savo talousalueena.

– Miten meidän kävisi, jos täältä ei kukaan tulevissa eduskuntavaaleissa saavuta kansanedustajan paikkaa. Ja sitä kautta viestintä suoraan Arkadianmäeltä katkeaisi tänne – tämä vaikutti päätökseeni.

Jaakko Ikosen mukaan tällä hetkellä politiikan ”punainen lanka” kulkee vähäosaisten ihmisten ja katoavan keskiluokan asioiden parissa.

– On fakta, että koko 2000-luvun ajan tuloerot ovat kasvaneet nopeammin kuin koskaan Suomen historiassa. Meillä on keskiluokka katoamassa. On ns. superrikkaat ja sitten tulee köyhälistö.

– Ikävä kyllä, yhä useampi ihminen alkaa löytää itsensä köyhien asemassa, jos ei pystytä jarruttamaan tuloerojen kasvua. Tämä on työn keskiössä oleva joukko. Myös Varkaudessa on aika paljon ihmisiä, joiden asemaa tulisi jatkossa valvoa ja vaalia.

Jaakko Ikonen toteaa, että seuraavan kahdeksan kuukauden aikana hänellä on tavoitteena osallistua aidosti yhteiskunnalliseen keskusteluun – vähän 1800-luvun filosofisessa, ranskalaisessa hengessä.

– Valituksi tulevan henkilön toivon olevan yhteistyökykyinen ja että hän pystyy yli puoluerajojen tekemään yhteistyötä tämän alueen ihmisten eteen. Että kapeakatseinen aika olisi ohi Varkaudessa ja pystyttäisiin katsomaan n. 50.000 ihmisen talousaluetta yhtenä kokonaisuutena. Unohdettaisiin vanhat asiat ja ryhdyttäisiin katsomaan tulevaisuuteen.

Asioihin voidaan vaikuttaa

Ikonen näkee sekä Pohjois-Savon että Pohjois-Karjalan alueet mielenkiintoisina. Eduskuntavaaliehdokkaana hän sanoo toimivansa omana itsenään, puolustaen tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa, perinteisen sosialidemokratian mukaisesti. Vaalityössään hän haluaa lähteä hakemaan myös uusia äänestäjiä demareille.

– Toivon, että pystyisin herättämään toivon heissä, jotka ovat jopa menettäneet uskonsa politiikkaa kohtaan. Jotta asioihin voidaan vaikuttaa tätä kautta.

– Tämä on mielenkiintoinen hanke, johon halusin lähteä mukaan. Olen saanut keskustella laaja-alaisesti yhteiskunnan eri aloilta olevien ihmisten kanssa. Olen oppinut näkemään, että puolue on yksi osa sitä keskustelua.

– En olisi lähtenyt ehdolle, jos en uskoisi, että asioihin voidaan vaikuttaa. Olen valmis tekemään kovaa työtä, hän lupaa.

Jaakko Ikosen puoliso tekee opintoja Itä-Suomen yliopistossa ja perheessä on kolme lasta. Ikonen on toinen osakas Lakiasiantoimisto Majakassa, jolla on toimistot Varkaudessa ja Tampereella. Päätyökseen hän hoitaa lakiasioita Itä-Suomessa, mutta myös Tampereella ja Helsingissä.

Ollessaan lukiolainen, hän perusti v. 2000 salibandyseura Hukka-Pallo ry:n. Tällä hetkellä seurassa on parisataa jäsentä ja yli 100 lisenssipelaajaa.

– Urheilun kautta tehdään töitä lasten ja nuorten syrjäytymisen ennalta ehkäisemiseksi ja halutaan konkreettisesti viedä lapsia ja nuoria eteenpäin, kehittää terveitsetuntoisia lapsia. Seuran kautta ollaan tekemässä yhteistyötä koulujen kanssa. Ja nyt on saatu käynnistettyä myös tyttöjen salibandytoiminta Varkaudessa, hän kertoo.

Teksti ja kuva: Vesa Moilanen

Jätä kommentti